Ortivus tilldelas ytterligare kontrakt på defibrillatorer till Region Jönköping läns sjukhusvård

Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av halvautomatiska och manuella defibrillatorer till Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Värdet av leveransen bedöms vara 4,5 MSEK och kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Den 15 september 2021, tilldelades Ortivus kontrakt för leverans av av enklare halvautomatiska defibrillatorertill Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Regionen väljer nu att utöka samarbetet genom att tilldela Ortivus ytterligare kontrakt på halvautomatiska och manuella defibrillatorer.
Kontraktet avser 20 enheter av modellen Reanibex 800 (R800) samt 100 enheter av modellen Reanibex 300 (R300).

R800 och R300 är en del av Ortivus MobiMed Life som innefattar flera externa defibrillatorer från Bexen Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.

”Denna tilldelning är strategiskt viktig för Ortivus då vi nu öppnat upp ett helt nytt segment. Att Region
Jönköpings län återigen väljer Ortivus, är ett kvitto på hög kundnöjdhet samt en produktportfölj i framkant” säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.

Detta tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är tecknat och att avtalsrättslig bundenhet uppstått. Avtal sluts genom att det tecknas skriftligen efter det att avtalsspärren löpt ut. Avtal får slutas tidigast tio dagar efter underrättelse om tilldelningsbeslut.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.