Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Jönköpings ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösning MobiMed monitorering, inklusive hård- och mjukvara, till regionens samtliga ambulansfordon. I leveransen ingår även externa defibrillatorer. Värdet av leveransen bedöms vara 9 MSEK räknat över två år. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Ortivus levererar idag MobiMed till 14 av Sveriges 21 regioner. Region Jönköping är en ny kund för Ortivus så med detta kontrakt utökas kundbasen i Sverige ytterligare. Leveransen innefattar utöver MobiMed hårdvara och mjukvara även externa defibrillatorer från Bexen-Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.

”Denna tilldelning ger oss en kvittens på att vår nya helhetslösning med MobiMed monitorering paketerad tillsammans med en extern defbrillator, ger kunden den flexibilitet och funktionalitet som marknaden efterfrågar.” säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.

Kontraktet signeras efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.


Posted

in

by

Tags: