Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972 st B-aktier blivit registrerade hos Bolagsverket.

Sista dag för handel i Ortivus AB:s BTA I (betalda tecknade aktier) är den 28 mars 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 1 april 2019 och de nya B-aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 3 april 2019.

Det förekommer ingen handel i bolagets BTA 2, vilka tilldelats de som tecknat i nyemissionen utan företrädesrätt. BTA 2 kommer att kunna omvandlas till B-aktier så snart den sista delen i företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas kunna ske under vecka 15.

Vid frågor, kontakta:

Lars Höst, t.f. VD

Telefon 08 446 45 36

 

 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:00 den 26 mars 2019.


Posted

in

by

Tags: