Två ledande leverantörer inom e-hälsa bildar ett strategiskt partnerskap för Australien och Nya Zeeland för att leverera integrerade lösningar till den prehospitala vården.

Ortivus är glada att kunna meddela sitt partnerskap med Trapeze Emergency Services som ingåtts för att kunna leverera lösningar som täcker alla aspekter av patientvårdsinformation (benäms som Integrated Patient Care Records, iPCR, på den australiensiska marknaden). Partnerskapet, som täcker Ortivus hela produktportfölj, är en viktig milstolpe för bolaget eftersom det ger tillgång till nya marknader. Partnerskapet gör det möjligt för Trapeze att leverera integrerade lösningar till Australien och Nya Zeeland (ANZ) och båda företagen nu kan nu erbjuda regionen en svårslagen integrerad helhetslösning.

Trapeze är den ledande leverantören av lösningar för incidenthantering, arbetsmiljö samt uppdragskritiska kommunikationsfunktioner för ambulansmyndigheter i ANZ. Partnerskapet med Ortivus kommer att förbättra det framgångsrika systemet Trapeze Ambulance Management Solution (TAMS) som idag används av 70% av ANZ ambulansmyndigheter. Ortivus lösning, MobiMed, som i realtid tillhandahåller monitorering av vitalparametrar och avancerade patientjournaler för att stödja beslutsfattande, integreras med TAMS befintliga lösningar för incidenthantering, resursmobilisering, arbetsmiljö, säkerhet och kommunikationsfunktioner. TAMS och MobiMed kompletterar varandra och skapar i kombination en oöverträffad, helt integrerad lösning för den prehospitala vården.

”Vi ser en stor potential och ömsesidiga fördelar i detta partnerskap med Trapeze, som är väletablerade på marknaderna i Australien och Nya Zeeland. Kunderna kommer att ha stor nytta av vårt kombinerade erbjudande, som kan levereras till Trapezes befintliga användare och ambulanstjänster i nya områden.” Säger Reidar Gårdebäck, VD på Ortivus

Vi ser en växande efterfrågan på innovationer som ökar effektiviteten och förbättrar säkerheten inom den prehospitala vården. Efter en grundlig marknadsanalys noterar Ortivus att det finns ett stort intresse för företagets lösningar på den australiensiska och nya zeeländska marknaden. Behoven i ANZs prehospitala vård är desamma som i andra regioner där Ortivus redan ser stora kundframgångar – vilket gör att Ortivus lösningar passar utmärkt. Ortivus och Trapeze kommer att ha ett nära samarbete för att kunna erbjuda ett unikt arbetsflöde där all vårdpersonal kan se viktig patientinformation i realtid över samtliga avdelningar, genom hela vårdkedjan.

“Vi tror att framtidens sjukvård kommer att vara patientcentrerad tack vare nya innovationer. I vår framtidsvision kommer processautomatisering, analysmetoder samt förbättrade teknologier att ge bättre hälsoutfall. Samarbete och nya partnerskap är nyckeln till att sammanfoga idéer och öppna potentiella marknader. ” säger James Wetherall, Managing Director Emergency Services på Trapeze

Både Reidar och James delar uppfattningen om att detta partnerskap kommer i rätt tid för den australiensiska och nya zeeländska marknaden, eftersom det finns ett tryckande behov av en integrerad lösning som stöder hela vårdkedjan. 

Om Trapeze Asia Pacific Pty Ltd
Trapeze möjliggör sömlös kommunikation mellan kontrollcenter, ambulanssjukvårdare, ambulanser och sjukhus. Deras system stöder ambulansorganisationer att nå sina mål avseende responstider samt, underlätta det kliniska överlämnandet och uppfylla samhällets förväntningar. Det hjälper även organisationer att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Den innovativa tekniken inkluderar fordonsstatus i realtid, positionsuppdateringar, skifthantering, resursförvaltning och klinisk överlämning. Läs mer på trapezegroup.com.au.
 


Posted

in

by

Tags: