Ortivus AB och TechTrade International AB har signerat ett avtal i syfte att tillsammans kunna erbjuda marknaden helhetslösningar för patientmonitorering, drift och support.

Bolagen erbjuder produkter och tjänster som kompletterar varandra
Det finns ett stort behov av en effektiviserad distansvård, ett behov som aktualiserats ytterligare i samband med Coronakrisen. Ortivus och TechTrade har tillsammans möjligheten att skapa helt nya förutsättningar för digital vård på distans, något som även ökar tillgängligheten av vården för patienten.

TechTrade är specialiserade på support, drift och underhåll av e-hälsosystem medan Ortivus är specialiserade på utrustning för monitorering av patienters vitalparametrar samt tillhörande journalsystem. Tillsammans kan bolagen erbjuda sina kunder en totallösning som innefattar både utrustning samt IT-drift och support.

“Våra båda företags erbjudande kompletterar varandra på ett naturligt sätt och med detta samarbete kan vi tillsammans erbjuda marknaden en lösning som täcker kunders behov av både patientmonitorering samt säker drift och IT support.”  säger Reidar Gårdebäck, VD Ortivus AB.

Vi är en effektiv IT- och supportorganisation specialiserade inom vården. Allt vi gör ska leda till att skapa mer tid för våra kunder, så att de kan ägna sin tid åt patientmöten i stället för annat. Vi vet att om man använder rätt teknik och på rätt sätt så skapar man en nytta för vården. Vi tror att tillsammans med Ortivus kan vi effektivisera vården och hjälpa vårdgivarna komma närmare patienten utan att fysiskt behöva transportera patienten långa sträckor för undersökning. Detta skapar stora mervärden för vården, patienten och samhället.” sägerJan Lindblad, VD TechTrade International AB.

Parterna ska förespråka varandra som samarbetspartners
Avtalet innebär att bolagen mot slutkund kommer att förespråka varandra som samarbetspartners. Bolagen kommer också att samarbeta för att kunna offerera och leverera helhetslösningar till marknaden.

Samarbetet gäller primärt för Sverige. Kunderna och projekt där bolagen ska samarbeta är framförallt inom primär-, hemsjukvården, äldrevården och kommuner men kan också innefatta andra kunder i de fall båda parterna ser en gemensam nytta.

Om Ortivus
Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Bolaget är sedan 1998 genom ett eget dotterbolag etablerat i Storbritannien. Med den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

Om TechTrade International
TechTrade är marknadsledande inom IT-tjänster för privata vårdgivare i Stockholmsregionen och växer nu över hela Sverige. Sedan 1993 samarbetar bolaget med vårdföretag inom IT och verksamhetsfrågor. TechTrade bygger bort dubbel administration, ansvarar för IT-driften och tillhandahåller support som arbetar förebyggande. Genom att vara en IT-avdelning och ett bollplank för frågor runt e-hälsa hjälper TechTrade sina kunder med att ha en smidig effektivisering av verksamheten genom effektiva digitala lösningar såsom videomöten och självincheckning.

Läs mer om TechTrade på www.tti.se

Kontaktuppgifter
För mer information, vänligen kontakta:

Reidar Gårdebäck, VD Ortivus

Telefon: +46 8 446 45 00

Email: reidar.gardeback@ortivus.com

Jan Lindblad, VD TechTrade

Telefon: +46 8 124 056 20

Email: jl@tti.se


Posted

in

by

Tags: