Sedan en tid har Ortivus haft en mindre MobiMed installation i Hamburg regionen.  Det är ambulansverksamheten i Stormarn som tillsammans med Evangeliske Amalie Sieveking sjukhuset, ingående i Albertinen gruppen, som beslutat satsa på MobiMed för att förbättra omhändertagandet och processerna kring akut hjärtinfarkt. Målet är i första hand att optimera processen fram till PCI-behandling (s.k.” ballongsprängning”).

Efter intrimning och anpassning av system och arbetsformer har man nu övergått i rutindrift. I och med detta har man valt att bredare informera allmänhet och andra intressenter om de förbättrade vårdmöjligheterna och den stora patientnytta som uppnås för akut hjärtsjuka genom MobiMed. 

Som ett resultat av installationen har intresset för MobiMed ökat i Hamburg-regionen, och Ortivus erhöll under september en order gällande sjukhusenheter från Klinik Nord som ingår i Asklepios gruppen. Detta är en av Tysklands ledande sjukhuskedjor och dominerande i Hamburg-området. När dessa enheter driftsatts kommer även detta sjukhus att ingå i nätverket. 

Nedanstående länkar ger mer information. 

http://www.albertinen.de/content/view/full/1382/(aid)/11517 (http://wwwalbertinen.de/content/view/full/1382/(aid)/11517) 

http://www.rettungsdienst.de/2010/09/28/rettungsdienst-stormarn-setzt-auf-telemedizin/ (http://wwwrettungsdienst.de/2010/09/28/rettungsdienst-stormarn-setzt-auf-telemedizin/)

För ytterligare information kontakta: 

Jan B Andersson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: treinitialer@ortivus.com (treinitialer@ortivus.com)
Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: förnamn.efternamn@ortivus.com (förnamn.efternamn@ortivus.com)

eller se www.ortivus.com (https://www.ortivus.com)

Ortivus AB (publ)
 

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: