Vi är glada att kunna meddela att Ortivus anbudsansökan för MobiMed Life har godkänts av NHS Supply Chain och att bolaget därmed kvalificerat sig för att bli en del av NHS ramverksupphandling gällande externa defibrillatorer. Detta är ett viktigt steg framåt för Ortivus på den brittiska marknaden då samtliga vårdenheter som ingår i NHS Storbritannien nu kan avropa defibrillatorer från hela MobiMed Life sortimentet. Kontraktstiden är 4 år från startdatum. Eftersom ramavtalet används för att effektivisera upphandlingsprocessen för slutkunden, innebär en kvalificering inte automatiskt att en order lagts och därmed kan inget ordervärde anges i dagsläget. En kvalificering kan däremot leda till framtida order baserat på ramavtalet.

The National Health Service (NHS) förser medlemstruster och offentligt finansierade organ med strategiskt inköpsstöd. Att Ortivus har kvalificerat sig för NHS ramupphandling innebär att företagets lösningar har utvärderats och godkänts och att ambulanstruster, vårdenheter och sjukhus över hela Storbritannien kan avropa lösningar från Ortivus MobiMed Life, från automatiska externa defibrillatorer till avancerade manuella defibrillatorer.
 
"Att bli en del av NHS ramavtal är ett viktigt steg i rätt riktning för Ortivus vidare expansion på den brittiska marknaden. Vi ser fram emot möjligheten att kunna leverera MobiMed Life till vårdorganisationer över hela Storbritannien.” – Säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.
 
Ortivus är en av flera konkurrerande leverantörer som har kvalificerat sig för ramavtalet. I enlighet med föreskrifterna behöver en obligatorisk frysningsperiod om 10 kalenderdagar löpa innan NHS Supply Chain kan ingå detta ramavtal. Avtalet kan därför tidigast ingås vid midnatt tisdagen den 2 maj, 2023.


Posted

in

by

Tags: