Vi är glada att kunna meddela att Ortivus anbudsansökan för MobiMed ePR har godkänts av East of England NHS Collaborative Procurement Hub och att bolaget därmed kvalificerat sig för att bli en del av East of Englands ramverksupphandling. Detta är ett viktigt steg framåt för Ortivus på den brittiska marknaden då samtliga ambulanstruster i Storbritannien kan avropa elektroniska patientjournaler – ePR-lösningar, från kvalificerade företag. Kontraktstiden är 2 år från startdatum. Eftersom ramavtalet används för att effektivisera upphandlingsprocessen för slutkunden, innebär en kvalificering inte automatiskt en order och därmed kan inget ordervärde anges i dagsläget. En kvalificering kan däremot leda till framtida order baserat på ramavtalet.

East of England Collaborative Procurement Hub är en icke-vinstdrivande NHS-organisation som förser medlemstruster och offentligt finansierade organ med strategiskt inköpsstöd. Att Ortivus har kvalificerat sig för East of Englands ramupphandling innebär att företagets lösningar har utvärderats och godkänts och att ambulansorganisationer över hela Storbritannien kan avropa Ortivus MobiMed ePR.

"Att bli en del av East of Englands ramavtal är ett viktigt steg i rätt riktning för Ortivus vidare expansion på den brittiska marknaden. Vi ser fram emot möjligheten att kunna leverera nästa generations elektroniska patientjournaler till prehospital vård över hela Storbritannien.” – Säger Elias Obaid, Ortivus försäljningschef.

Ortivus är en av flera konkurrerande leverantörer som har kvalificerat sig för ramavtalet. Myndigheten kommer att föreskriva en avtalsspärr innan avtal kan ingås och i enlighet med föreskrifterna kommer avtal ej att ingås före midnatt den 28 februari, 2023. Viktigt att notera är att Myndigheten, ens efter avtalsspärrens utgång, inte är skyldig att ingå avtal med någon av de kvalificerade anbudsgivarna. Den formella tilldelningen sker då Myndigheten ingår ett juridiskt bindande avtal med en leverantör.


Posted

in

by

Tags: