Som tidigare rapporterats tecknade Ortivus AB i december 2022 ett Letter of Intent med teknikbolaget H&E Solutions AB avseende ett förvärv av cirka 10% av bolagets aktier. Kontraktet är nu signerat och förvärvet är genomfört. H&E Solutions AB är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat Evam – ett operativsystem för utryckningsfordon.

Teknikbolaget H&E Solutions har nyligen genomfört en nyemission om 15 MSEK för att stärka bolagets position inför kommande utveckling gentemot bland annat ambulansmarknaden. Ortivus har deltagit i denna nyemission med en investering på 4,0 MSEK kontant. Totalt förvärvades cirka 10% av bolagets aktier.
 
Ortivus har under året fördjupat sitt samarbete med H&E Solutions AB avseende MobiMed enRoute, som är en utvecklad lösning för navigation och ärendehantering. MobiMed enRoute är en del av MobiMed Unity och således helt integrerat med Ortivus övriga produktportfölj. Genom lanseringen av MobiMed enRoute har Ortivus utökat sitt erbjudande till marknaden och kompletterat befintliga applikationer med en navigationsmodul. Lanseringen har skett i tillsammans med H&E Solutions AB, som genom operativsystemet Evam ligger i framkant gällande teknik och användarvänlighet.

Att Ortivus nu stärker samarbetet genom att gå in som aktieägare i bolaget är ett naturligt steg eftersom vi samarbetar kring produktutveckling för att kontinuerligt vidareutveckla vår nuvarande lösning.” säger Magnus Mårtensson, produktchef och vice VD på Ortivus.

Ortivus kommer i samband med detta förvärv att erhålla en plats i H&E Solutions styrelse.

Om H&E Solutions AB 
H&E Solutions AB har sitt huvudkontor i Solna, Sverige. Bolaget har utvecklat operativsystemet Evam för utryckningsfordon med tillhörande appar. Evam är optimerat för att möta de behov som finns hos räddningstjänsten och den prehospitala vården. 

Under 2021 omsatte H&E Solutions 7,5 MSEK med ett resultat på -9,5 MEK. Bolaget har idag 9 anställda på sitt kontor i Solna.


Posted

in

by

Tags: