Ortivus AB:s VD köper 250 000 st B-aktier

Ortivus VD Reidar Gårdebäck har genom sitt helägda bolag ReGarde AB köpt 250 000 B-aktier i Ortivus AB

Ortivus VD Reidar Gårdebäck har genom sitt helägda bolag ReGarde AB köpt 250 000 B-aktier i Ortivus AB från bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB. Förvärvet har skett genom utnyttjande av köpoptioner som tidigare utställts av Ponderus Invest AB. Genom överlåtelsen till Ortivus AB:s VD minskar Ponderus Invest AB något på sitt innehav så att man därefter äger 24,7 % av samtliga utestående aktier i Ortivus AB. Ponderus Invest kommer att göra ett separat flaggningsmeddelande i anledning av detta förhållande.

Danderyd, 5 maj 2020

Ortivus AB (publ)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.