Ortivus AB publicerar årsredovisningen för 2022

Fortsatt expansion till nya marknader och produktsegment.

Ortivus årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com under avsnittet Investerare – Finansiella Rapporter.

Ortivus uppvisar ett starkt resultat och omsättningen för helåret uppgick till 104,5 MSEK vilket är en omsättningsökning med 10% jämfört med föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 5,9 (9,2) MSEK och bruttomarginalen till 47 (51) %. Den något lägre bruttomarginalen förklaras av ökade hårdvarukostnader och resultatet påverkas av högre personalkostnader till följd av satsningar för framtida tillväxt. Under året har kontrakt signerats med såväl nya kunder som strategiska partners och distributörer. Ortivus produkterbjudande har också breddats och kompletterats med nya lösningar och utökad funktionalitet. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.