I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Ortivus har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet.

Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida under "Investerare & Media" (http://www.ortivus.se) och på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Se vidare pressmeddelande "Ortivus AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission" publicerat den 30 maj 2017 samt bolagets hemsida.

https://www.ortivus.com/globalassets/investor–media2/nyemission2017/OrtivusAB(publ)-offentliggor-memorandum.pdf

Danderyd, 31 maj 2017

Ortivus AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36

Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36

eller www.ortivus.com


Posted

in

by

Tags: