Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in som ny tillförordnad försäljningschef, respektive tillförordnad produktledare för bolaget. Reidar Gårdebeck har utsetts till ny tillförordnad försäljningschef, och Per-Ola Andersson till tillförordnad produktledningsansvarig. Båda kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp tillsammans med befintlig ledningsgrupp.

Som tidigare meddelats har Ortivus styrelse tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group AB. Enligt avtalet ska Spark Group förstärka Ortivus organisation med hjälp av sin kompetens inom områdena försäljning, marknad, produktledning och operativ verksamhet.

Reidar Gårdebäck har över 25 års erfarenhet från medtechsektorn och har tidigare arbetat som vd och försäljningschef i flera internationella medtechbolag med fokus på försäljning och marknadsföring. Positionen som produktledare vid Ortivus har varit vakant en tid. Nu fyller Per-Ola Andersson under en övergångsperiod denna position med stöd av sin omfattande erfarenhet som produktledningsansvarig inom flera olika internationella högteknologiska företag.

-Jag är glad att Ortivus förstärker organisationen med hjälp av expertisen från Spark. Det gör det också möjligt för mig att i högre grad fokusera på att utveckla och driva Ortivus finansiella frågor, säger Lars Höst, vd för Ortivus.

-Efter att ha samarbetat med Spark under deras genomlysning av Ortivus verksamhet, ser jag fram emot att gå in i nästa fas och positionera Ortivus för tillväxt, säger Peter Edwall, styrelseledamot och huvudägare i Ortivus.

-Interimsrollerna tillför viktig kompetens till Ortivus organisation. För att kunna genomföra en framgångsrik förflyttning av bolaget är det viktigt med nya idéer, ett starkt ledarskap och att vi följer den plan som lagts upp för verksamheten, säger Beth Topolovsky, vd för Spark Group.

 

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Sedan 1998 är bolaget etablerat i Storbritannien genom ett eget dotterbolag. Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder MobiMed Monitorering – realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården – och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientjournalsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.com

 

Om Spark Group

Spark Group arbetar för att driva förändring och säkerställa det kapital som behövs för att transformera företag som vill uppfylla sina tillväxtplaner. Sparks seniora konsulter på bolagets kontor i San Francisco och Stockholm har djup kompetens inom såväl teknikområden som olika geografiska marknader. Spark utnyttjar Silicon Valleys kompetens och tillgång till kapital med den hos skandinaviska teknikbolag för att vidareutveckla högpresterande verksamheter. Bolagets konsulter har mångårig erfarenhet från framgångsrika tillväxtbolag, från sådana i tidigt stadium till stora internationella bolag, från ledande teknikbolag och från dagens teknikerbjudanden. Spark bidrar till att transformera bolag genom att utveckla och utnyttja deras befintliga styrkor och optimera verksamheten. I slutet av ett genomfört arbete är våra samarbetspartners i accelerationsläge och redo för fortsatt tillväxt.

Läs mer om Spark Group på www.sparkgroup.se

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Lars Höst, vd Ortivus AB, tel 08 446 45 36, e-mail: lars.host@ortivus.com

Beth Topolovsky, vd Spark Group AB, tel 070-563 4315, e-mail: beth@sparkgroup.se 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt gällande noteringsregler. Informationen lämnades för offentliggörande av ovan kontaktpersoner kl. 13:00 den 4 mars 2019.


Posted

in

by

Tags: