Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23 januari 2019 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 18 februari 2019, har 4.249.972 st B-aktier blivit registrerade hos Bolagsverket. Till följd härav har Ortivus aktiekapital ökat med 1.487.490,20 kronor till 12.388.163,55 kronor.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 35.394.753, varav 1.662.682 utgör A-aktier och 33.732.071 utgör B aktier. Varje A-aktie har 10 röster och varje B-aktie har 1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 50.358.891 st.

Resterande del av företrädesemissionen omfattande 1.412.715 nya B-aktier kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort.

Danderyd den 29 mars 2019

Ortivus AB (publ)

För ytterligare information, kontakta gärna

Lars Höst, t.f. VD

Telefon 08 446 45 36

Denna information har offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl 08.30.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.