Till följd av utnyttjande av 55.000 st teckningsoptioner i Ortivus under december månad 2013 har Ortivus aktiekapital under januari månad 2014 ökat från 30.000.000 SEK till 30.079.678,63 SEK fördelat på 55.000 stycken nya B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 20.763.188, varav 1.108.055 utgör A-aktier och 19.654.733 utgör B aktier. Varje A- aktie har 10 röster och varje B-aktie har 1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 30.739.283.

De aktuella teckningsoptionerna, som givits ut vid årsstämman 2010 inom ramen för ett incentiveprogram för bolagets anställda, har kunnat utnyttjas för teckning av nya B-aktier i bolaget under tiden fram till den 30 december 2013 till teckningskursen 6,50 kronor per aktie. Av totalt 750.000 st teckningsoptioner som gavs ut vid årsstämman 2010 har sammanlagt 55.000 st teckningsoptioner utnyttjats för teckning av B- aktier. Teckningstiden har nu löpt ut så några ytterligare aktier kan inte tillkomma till följd av tidigare utgivna teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012,
www.ortivus.com
Ortivus AB (publ)
Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: