Som tidigare rapporterats, beslutade den estniska sjukförsäkringsfonden Haigekassa att tilldela Ortivus och Telia Eesti ett kontrakt för leverans av MobiMed ePR till Estlands hela ambulansflotta. Kontraktet, som har ett ordervärde om cirka 26 MSEK, har nu undertecknats. Kontraktets löptid är 5 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 5 år. Även förlängningen har ett ordervärde om uppskattningsvis 26 MSEK.

Vi är glada att kunna meddela att kontrakt har tecknats mellan Haigekassa, Telia Eesti och Ortivus. Telia Eesti och Ortivus kommer att förse hela Estlands prehospitala vård med en SaaS-lösning (Software as a Service) inklusive MobiMed ePR på iOS och integrationer till nationella system. I och med att kontraktet undertecknats har nu leveransprojektet påbörjats. 
 
Ortivus kommer att leverera mjukvarulicenser och Telia Eesti infrastruktur och hårdvara. Estland ligger i framkant när det gäller e-hälsa och landet har implementerat flera integrerade digitala sjukvårdssystem. MobiMed ePR kommer också att vara helt integrerad med flera estniska sjukvårdssystem, vilket gör denna till en av de mest moderna och avancerade ePR-installationer som hittills levererats av Ortivus. 
 
”Leveransen av MobiMed ePR till Estlands samtliga ambulanser är, för Ortivus ett genombrott på en helt ny marknad. Vi ser fram emot att leverera ett toppmodernt, nationellt ePR-system samt att samarbeta med Telia Eesti och Haigekassa för att ytterligare förbättra den prehospitala vården i landet.” Säger Reidar Gårdebäck, vd Ortivus


Posted

in

by

Tags: