Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i januari ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till brittiska SCAST under fem år. Kontraktet gäller ett full-service-åtagande med leverans av programvara, hårdvara, 24/7 support samt drift av patientjournaler. Kontraktsvärdet av leveransen är £4,6 miljoner motsvarande cirka 55 MSEK för 5 år med option på förlängning 1+1 år. Optionsåren har ett värde på cirka 6 MSEK vardera.

Sedan tilldelningen av kontraktet har detaljerna i omfattning och projektimplementering diskuterats vilket nu är klart och kontraktet undertecknat.

Utrullningen av ny hårdvara till 400 ambulanser påbörjas under sommaren 2020 och beräknas vara helt genomförd i mitten av 2021. Ortivus kommer att fortsätta att leverera de nuvarande tjänsterna tills den nya lösningen tas i drift. Den elektroniska patient journalen MobiMed Journal kommer att uppgraderas med ny funktionalitet och kommer att integreras ytterligare med de administrativa vårdsystemen som används i området.

SCAST har under de år Mobimed Journal används samlat in och analyserat de data som journalen genererar och resultaten har förändrat hur regionens resurser fördelas. SCAST delar några av resultaten med bland annat polisen, socialtjänsten och andra organisationer och detta arbete kommer att fortsätta och stärka den prehospitala vården ytterligare genom förbättrad resursallokering och ökad patientsäkerhet.

SCAST

SCAST är en del av National Health Service (NHS) i Storbritannien och ansvarar för ambulanstjänster utifrån 102 stationer inom sitt upptagningsområde. Området täcker landskapsregionerna Berkshire, Buckinghamshire, Hampshire, Oxfordshire, Surrey och Sussex.

Hela området som SCAST ansvarar för har en total befolkning på 7 miljoner. SCAST har under de senaste 12 månaderna hanterat 483 000 inkommande samtal till 999 samt över 1,2 miljoner samtal till NHS 111 och genomförde under perioden över 800 000 patienttransporter.

SCAST sysselsätter 3800 personer, huvudsakligen klinisk och operativ personal. Dessa är främst klinisk och operativ personal vilket inkluderar akutsjukvårdare, sjukvårdspersonal, tekniker, ambulansvårdsassistenter och sjuksköterskor. Till detta tillkommer husläkare och cirka 1000 volontärer till vilka räknas så kallade första hjälpen (first-responders), läkare, brand- och övriga sjukvårdsfrivilliga.

ORTIVUS

Medicinteknikbolaget Ortivus är en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare i Sverige och Storbritannien. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar lidande. De används av mer än 10 000 ambulanssjukvårdare i över 2 700 akutfordon. Företaget grundades 1985 och har huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Ett dotterbolag finns i Storbritannien. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

Produkten MobiMed är byggd i moduler där MobiMed Monitorering erbjuder realtidsövervakning av patienters vitala värden i framförallt prehospital vård, men kan även användas i primärvård. MobiMed Journal är ett beslutsstödsystem för bland annat triagering, bedömning av patienter, klinisk dokumentation samt insamling av patientparametrar.

Journaldelen är integrerad med flera olika administrativa system, vilket gör att patientdata kan överföras sömlöst. Detta underlättar för behandlande sjukvårdspersonal att ge rätt behandling samt sparar tid. Plattformen MobiMed är en produkt som bygger på kliniska kunskaper inom kardiologi. Den utvecklas kontinuerligt baserat på önskemål från användare.


Posted

in

by

Tags: