Ortivus AB (publ) höll under tisdagen den 31 maj 2011 extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman där de fullständiga förslagen framgår. Kallelse till stämman finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ortivus.se ( http://www.ortivus.se )

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 73 540 940 kronor för täckning av förlust. Stämman beslutade att minskningen av aktiekapitalet skall ske utan indragning av aktier.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden för täckning av förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska reservfonden med 66 358 563 kronor för täckning av resterande ansamlade förlust.

För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel. +46 (0)705 29 47 41
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 98 00 04

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar


Posted

in

by

Tags: