Kontraktet avseende förlängningsperioden 2018-2019 rörande Ortivus system MobiMed Smart Journal och därtill hörande tjänster till South Central Ambulance Service Trust, Bicester, Storbritannien, har nu undertecknats av båda parter och är därigenom legalt giltigt. Avtalet omfattar systemlicenser, hårdvara, drift av datacentralen, vidareutveckling av lösningen samt service- och supporttjänster. Genom kontraktsförlängningen ges kunden också en option att nyttja systemet och tjänsterna även 2020-2021 till samma villkor.

Beställningen omfattar system i totalt 490 servicefordon inkl. test- och träningsenheter, samt åtkomst till patientjournalerna från ett femtiotal sjukhuskliniker på regionens 18 sjukhus. I och med förlängningen ges kunden möjlighet också att utöka sin flotta med ytterligare 25 fordon till samma villkor.


Posted

in

by

Tags: