Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556259-1205 Ortivus Aktiebolag
Instrument SE0000123085 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 043 104
Antal rösträtter 2 299 118
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-09-08
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 2 048 292
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 2 345 607
Andel
 – aktier 6,58 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 5,09 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,09 % 2 048 292
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,09 % 2 048 292
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 – antal rösträtter 2 332 266
 – andel av rösträtter 5,06 %
 – bolag Nordnet Livsforsikring AS
 – antal rösträtter 13 341
 – andel av rösträtter 0,03 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 2 345 607
 – andel av rösträtter 5,09 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Daniel Göransson
 – telefon 0850633189
 – mejl daniel.goransson@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärde 5 % av antalet utestående röster till följd av nettoköp.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.