Positivt rörelseresultat och goda marknadsutsikter

Tredje kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,0 (6,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,6 (-9,0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 (12,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,18 (-0,43).

Perioden januari-september 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 46,7 (31,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,8 (-25,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 (-2,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till 0,20 (-1,24).

VD har ordet
Ortivus fortsätter även i tredje kvartalet att leverera ett bättre resultat och en ökande omsättning i förhållande till föregående år. Den sammantaget kraftiga resultatförbättringen för perioden januari-september från – 25,9 MSEK till + 3,8 MSEK, är till stor del en följd av de kostnadsreduktioner som genomfördes under 2011, men även den positiva omsättningstillväxten, en ökning med 47 %, har haft en stark bidragande effekt på såväl resultatförbättring som ett positivt kassaflöde.

För närvarande pågår ett större antal upphandlingar där Ortivus är engagerade. Som vi tidigare påpekat arbetar Ortivus i en marknad med långa säljcykler och komplicerade beslutsprocesser. Dessutom tenderar upphandlingarna att bli allt mer omfattande, vilket skapar möjligheter till större säljframgångar, men också ökar beroendet av färre antal stora affärer. Så långt kan vi konstatera att Ortivus över lag har positionerat sig mycket väl i dessa upphandlingar. Tidigare vunna affärer av strategiskt intresse, inte minst den stora som vanns i UK i början av året stärker också vår konkurrensförmåga.

På den årliga svenska ambulansmässan FLISA i september förhandsvisades Ortivus nästa produktsatsning – MobiMed Emergency – ett beslutsstödssystem anpassat till akutmottagningarnas behov att effektivisera och kvalitetssäkra sina vårdprocesser. Mottagandet var mycket positivt och vi kommer att lansera MobiMed Emergency under nästa år.

Även det fjärde kvartalet har inletts positivt. I början av oktober placerade SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus) i Borås en order på 4 MSEK för att installera MobiMed Smart i sina 21 ambulanser. Dessutom har sjukhuset i Västerås tagit beslut om att investera i MobiMed Smart till ett värde av 2,0 MSEK.

Vårt nya produkterbjudande har fått ett mycket positivt mottagande och en kostnadseffektiv organisation har framgångsrikt genomfört de leveranser vi åtagit oss. Efterfrågan är för närvarande bättre än de senaste åren och det ger oss anledning att se framtiden an med tillförsikt.

Carl Ekvall
CEO
18 oktober 2012

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 18 oktober 2012.
 

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com (carl.ekvall@ortivus.com)
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com

Besök även www.ortivus.com


Posted

in

by

Tags: