STORT FOKUS PÅ VIKTIG ENGLANDSLEVERANS

ANDRA KVARTALET 2014

 • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 16,4 (9,8) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,6 (-3,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (-2,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 (-1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,07 (-0,14)
 • Under kvartalet fick Ortivus tilldelning i en upphandling för Östergötlands Landsting. Landstinget i Kalmar deltar genom option. Ramavtalet har ett totalt värde på cirka 14 MSEK och löper över 2 år.

FÖRSTA HALVÅRET 2014

 • Omsättningen för första halvåret uppgick till 31,8 (19,8) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 3,5 (-4,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (-4,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 (-3,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för halvåret före/efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,23)

VD har ordet

Årets första sex månader har präglats av ett omfattande projektarbete för att genomföra tjänsteleveransen till South Western Ambulance Service Foundation Trust och South Central Ambulance Service Foundation Trust i enlighet med det avtal som tecknades i december 2013. Det är en leverans som avser totalt cirka 1 200 ambulanser och 5 000 ambulanspersonal, till ett värde av drygt 100 MSEK över 4 år. Avtalet ger möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år till ett värde av cirka 50 MSEK. Arbetet följer den plan som parterna utarbetat och vi närmar oss nu driftsättning av de första ambulanserna, vilket är planerat att ske under tredje kvartalet.

Ortivus fakturerar bolagets arbete i denna stora affär enligt en i avtalet fastställd betalningsplan. Första faktureringen har ännu inte skett, vilket naturligtvis varit ansträngande för bolagets kassa, men en väsentlig del av ordervärdet kommer, om projektet fortsätter löpa enligt plan, kunna faktureras under 2014 och därmed återställa ett positivt kassaflöde och därmed en betydligt starkare kassa.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 16,4 (9,8) MSEK och för första halvåret till 31,8 (19,8) MSEK med ett resultat på 3,4 (-4,7) MSEK.

Under kvartalet tecknades avtal med Östergötland för att utrusta regionens ambulanssjukvård med "Ambulans-EKG". Landstinget i Kalmar Län deltar även genom en option, som de kan avropa inom 24 månader. Tilldelningen omfattar totalt 82 ambulanser till ett värde på ca 14 MSEK i form av ett ramavtal. Ett första avrop om 35 ambulanser till Östergötland till ett värde av 6 MSEK gjordes i samband med tilldelningen och leverans kommer att ske under 2014.

I Storbritannien har flera andra ambulansorganisationer visat intresse för det projekt och den lösning som Ortivus nu arbetar med. Bolaget deltar naturligtvis i nya upphandlingar och har en förväntan att det kommer tecknas nya kontrakt under de kommande åren.

Ortivus position i Storbritannien har förstärkts väsentligt under de sista åren och styrelsen har därför initierat en studie, med stöd av en extern rådgivare, i syfte att undersöka och utvärdera alternativa handlingsvägar för att primärt förstärka bolagets förmåga att växa och leverera lösningar i Storbritannien.

CEO Carl Ekvall
Danderyd den11 juli 2014
    
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com

Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com

Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 11 juli 2014.


Posted

in

by

Tags: