Ökad försäljning och positivt rörelseresultat

Andra kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,0 (9,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,4 (-11,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 (-11,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,57).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har lagt en order på MobiMed Smart till sina 28 ambulanser. Värdet på ordern är 5,7 MSEK, med leverans andra halvåret 2012. Lösningen inkluderar avancerad vitalmonitorering som idag används på kardiologkliniker.

Första halvåret 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 28,6 (25,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,3 (-16,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,7 (-14,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,81).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • För att förstärka den finansiella förmågan och för att skapa en beredskap för större upphandlingar och leveranser, vilka i vissa faser binder betydande kapital, så har bolaget tillförsäkrat sig en låne-/kreditram upp till 25 MSEK genom avtal med huvudägaren Ponderus Invest AB.

 
VD har ordet

Ortivus levererar ett positivt rörelseresultat för såväl andra kvartalet som första halvåret 2012. Kraftfulla åtgärder och en högre försäljning med ökat täckningsbidrag har bidragit till den positiva utvecklingen. Med en stabil produktplattform och en väl fungerande leveransorganisation, är Ortivus väl rustat att ta sig an de nya affärsprojekt som väntas under hösten 2012 och våren 2013. Såväl våra nordiska grannländer som ett antal större landsting i Sverige har konkreta planer på att investera i kvalificerat beslutsstöd inom de närmaste åren.

Nettomsättningen ökade kraftigt under andra kvartalet 2012 jämfört med 2011, och även för halvåret blev det en ökning mot föregående år. Det genomförda åtgärdsprogrammet har samtidigt halverat kostnadsmassan, vilket sammantaget resulterar i ett starkt förbättrat rörelseresultat både för kvartalet och halvåret. Ortivus levererar ett positivt rörelseresultat om 3,4 MSEK i andra kvartalet, att jämföra med -11,9 MSEK för föregående år.

Ortivus bevisar också att stora komplexa IT-leveranser i krävande vårdmiljöer hanteras framgångsrikt av en väl fungerande leveransorganisation, samt att den nya plattformen MobiMed Smart är stabil, dynamisk och skalbar. Leveransen till SWASFT (South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust) löper enligt plan, där 75 av de totalt 200 avtalade installationerna i ambulansfordon är i skarp drift.

Under kvartalet placerade SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) i Göteborg en order på 5,7 MSEK för MobiMed Smart till sina 28 ambulanser. Lösningen inkluderar samma avancerade vitalmonitorering som SU i Mölndal nyligen kompletterade sin befintliga CoroNet-installation med till ett värde av 1,2 MSEK. Den modulära plattformen MobiMed Smart ger även möjlighet att på ett enkelt sätt lägga till funktionalitet, som till exempel vårdkedjor och triagering.

Ortivus går nu in i andra halvåret med en stärkt finansiell ställning och med flera framgångsrikt genomförda leveranser. Samtidigt fortsätter utvecklingen av produktplattformarna i syfte att skapa ökad kundnytta och för att kunna möta nya kundsegment.

Carl Ekvall
CEO
12 juli 2012

 

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00, mobil 070-383 20 12 eller
e-post: carl.ekvall@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

 
Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 12 juli 2012.


Posted

in

by

Tags: