EUROPAS STÖRSTA AMBULANSPROJEKT NU I FULL DRIFT

FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 22,9 (13,8) MSEK
 • Resultatet EBITDA uppgick till 5,7 (3,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-1,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-1,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (-1,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,09)

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2016

 • Omsättningen för perioden uppgick till 74,3 (72,6) MSEK
 • Resultatet EBITDA exklusive kostnader för omstrukturering uppgick till 16,3 (12,1) MSEK och inklusive kostnader för omstrukturering till 13,6 (9,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick till -2,4 (-3,2) MSEK och inklusive kostnader för omstrukturering till -5,1 (-5,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 (-7,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 (-3,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,34)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
South Western Ambulance Service Foundation Trust utökar sin ambulansflotta med 28 fordon och har valt att utrusta även dem med MobiMed Smart Monitorering.
Region Örebro län har valt Ortivus lösning MobiMed Smart i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Efter överprövningsperiodens utgång, 2017-02-13, kan avtal tecknas mellan Region Örebro län och Ortivus. Ordervärdet uppgår till 6,8 MSEK.
 
VD har ordet
Den starka försäljningen och ett positivt resultat för det sista kvartalet 2017 är glädjande. Omsättningen för kvartalet blev 22,9 (13,8) MSEK. Ökningen beror främst på att installationen av MobiMed Smart Monitorering i Blekinge färdigställts, att vi har haft större leveranser av extrautrustning till befintliga kunder samt högre intäkter än vanligt från systemutvecklingstjänster under kvartalet. Omsättningen för helåret 2016 blev 74,3 (72,6) MSEK. Särskilt glädjande är att bolaget för sista kvartalet och för helåret 2016 haft ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
Europas största ambulansprojekt, Southern Ambulance Programme, är nu i full drift. Enligt avtalet återstår ytterligare ett år samt en möjlig förlängning på två år. Lösningar av den här typen har emellertid inte sällan en betydligt längre livslängd än så och Ortivus ambition är naturligtvis att så ska bli fallet även i detta projekt.
"Det är otroligt glädjande att konstatera att vi slutfört utrullningen av Ortivus elektroniska patientjournal över hela South Western och South Central Ambulance regionerna. Vi har haft ett nära samarbete med Ortivus och andra intressenter i projektet och vi kommer att fortsätta förbättra vår kliniska förmåga för att ge ytterligare fördelar till de patienter vi är satta att betjäna." säger Francis Gillen, Executive Director IM&T & Senior Responsible Officer, i ett formellt uttalande i samband med att de sista ambulanserna i projektet utrustats med MobiMed Smart.
MobiMed Smart har utan nämnvärda störningar varit i drift 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet sedan starten. Situationen inom akutsjukvården – med långa väntetider och hög arbetsbelastning – har förvärrats under det senaste året och vi ser att behovet och intresset för Ortivus lösningar ökar. Detta är en trend som kommer förstärkas ytterligare i framtiden. Vi har nu en mycket bra referensinstallation som väsentligt stärker vår position i framtida upphandlingar på marknaden.
 
Jag kan konstatera att vi har en lönsam grundaffär på vår svenska hemmamarknad. Ortivus försäljningsintäkter varierar till sin natur högst väsentligt från kvartal till kvartal och kommer att fortsätta att göra så – t.ex. beroende på större projekt som löper över flera kvartal. Ortivus ledning har initierat och förstärker satsningar som syftar till att öka tillväxten och förbättra lönsamheten i affären. Bland annat undersöker vi etablering på nya geografiska marknader, ett breddat tjänsteutbud samt anpassning av vårt erbjudande för nya vertikala tillämpningar, t.ex. äldreboenden.
 
Utmaningarna i akutsjukvården är som sagt stora och intresset från vårdgivarna för e-hälsolösningar är starkt. Vår telemedicinplattform MobiMed Smart, som består av monitorering av vitala kroppsparametrar på distans (EKG, blodtryck m.m.) samt en patientjournal för ambulanssjukvården som enkelt kan integreras med kringliggande system, är väl positionerat för att kunna bidra till att lösa delar av akutvårdens framtida utmaningar.
Danderyd den 10 februari 2017
Staffan Eriksson
VD Ortivus AB     
 
För ytterligare information
Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e post: staffan.eriksson@ortivus.com
Jonas Wennersten, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e post: jonas.wennersten@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com
Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 10 februari 2017.


Posted

in

by

Tags: