Ortivus fortsätter att ta marknadsandelar och komponentbrist påverkar leveranser

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2022

 • Ortivus erhöll en order avseende uppdaterad hårdvara till ambulanstjänsten i Nordirland, som varit bolagets kund sedan 2019. Värdet av ordern uppskattas till 3,2 MSEK.
 • Region Blekinge tilldelar Ortivus kontrakt avseende ny utrustning till regionens ambulansverksamhet till ett värde av 4,5 MSEK.
 • Region Gävleborgs ambulans- och sjukhusverksamhet tilldelar Ortivus kontrakt avseende leverans av Ortivus lösning MobiMed Life och värdet av ordern uppskattas till 4,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus ingår ett strategiskt distributionsavtal med det spanska företaget ITURRI, en väletablerad leverantör till flera sektorer såsom sjukvård och försvarsindustri.
 • Ortivus kommunicerar uppstarten av ett danskt dotterbolag, Ortivus MobiMed ApS.

Juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 (24,5) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick på 44% (51%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (2,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,06) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick efter rörelsekapitalförändring till -8,0 (12,2) MSEK.

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,2 (71,7) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick på 50% (50%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 (7,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 (0,17) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick efter rörelsekapitalförändring till -8,8 (13,8) MSEK.
Jul-sep 2022 Jul-sep 2021 Jan-sep 2022 Jan-sep 2021 Jan-dec 2021
Nettoomsättning (MSEK) 20,2 24,5 71,2 71,7 94,3
Bruttomarginal (%) 44% 51% 50% 50% 51%
Rörelseresultat (MSEK) 0,0 2,7 5,5 7,6 9,3
Rörelsemarginal (%) 0% 11% 8% 11% 10%
EBITDA (MSEK) 2,1 3,1 9,1 8,2 12,7

Posted

in

by

Tags: