Ortivus har framgångsrikt genomfört stora leveranser till våra engelska kunder under kvartalet

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2020

 • Leverans av MobiMed till primärvården i Region Jämtland Härjedalen
 • Hårdvaruleverans genomförd till Northern Ireland Ambulance Service
 • Hårdvaruleverans genomförd till South Western Ambulance Service
 • Nästa fas i integrationsprojekten med Cambio Cosmic har påbörjats
 • Fredrik Hovbäck anställs som ny CFO och Lars Höst lämnar bolaget

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus och SCHILLER AG tecknar distributionsavtal för den nordiska marknaden
 • Mehrdad Rastju anställs som leveranschef och kommer att ingå i bolagets företagsledning

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,2 (11,8) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 242%
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 6,9 (-2,0) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 6,9 (-4,6) MSEK
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 7,6 MSEK (-0,5). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 7,6 (-3,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (-4,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (-0,13) SEK

 
Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,4 (23,3) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 159%
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 8,0 (-5,1) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,0 (-10,4) MSEK
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 9,4 MSEK (-1,9). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 9,4 (-7,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (-10,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 (-0,32) SEK

Belopp i KSEK apr-jun 2020 apr-jun 2019 jan-jun 2020 jan-jun 2019 jan-dec 2019
Nettoomsättning 40 208 11 760 60 369 23 340 50 848
Bruttomarginal, % 28% 44% 34% 41% 41%
Rörelseresultat,
exkl. jämförelsestörande poster
6 883 -1 999 7 996 -5 137 -10 197
Rörelsemarginal, %
exkl. jämförelsestörande poster
17% -17% 13% -22% -20%
EBITDA,
exkl. jämförelsestörande poster
7 637 -463 9 412 -1 917 -3 271

Posted

in

by

Tags: