Ett expansivt e-Hälsobolag i tiden

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2022

 • Ortivus tecknade kontrakt för leverans av utrustning till Region Västmanlands ambulans- och sjukhusverksamhet. Kontraktet avser leverans av Ortivus MobiMed Life, halvautomatiska och manuella defibrillatorer, till ett ordervärde om 6,9 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 2 år.
 • Ortivus tecknade kontrakt för leverans av MobiMed Life, halvautomatiska externa defibrillatorer (AED) till Region Värmland som är en ny kund för bolaget. Avtalet gäller Värmlands samtliga 12 kommuner samt övriga myndigheter. Värdet av leveransen bedöms vara 3,2 MSEK och kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 2 år.
 • Ortivus erhöll marknadsgodkännande för MobiMed Monitor i Australien.
 • Ortivus långsiktiga tillväxtmål kommunicerades, där målsättningen är en organisk genomsnittlig tillväxt på 15% årligen med bibehållen lönsamhet. Ortivus siktar såväl på att öka försäljningen till befintliga kunder som att ta ytterligare marknadsandelar på nya geografiska marknader inom såväl prehospital vård som primärvård.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus erhöll en order avseende uppdaterad hårdvara till ambulanstjänsten i Nordirland, som varit bolagets kund sedan 2019. Värdet av ordern uppskattas till 3,2 MSEK.

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,4 (23,6) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 57% (49%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (3,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 (0,07) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 8,9 (7,0) MSEK.

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,0 (47,1) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 53% (49%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 (4,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,12 (0,11) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 0,8 (1,6) MSEK.
Apr-jun 2022 Apr-jun 2021 Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Jan-dec 2022
Nettoomsättning (MSEK) 26,4 23,6 51,0 47,1 94,3
Bruttomarginal (%) 57% 49% 53% 49% 51%
Rörelseresultat (MSEK) 3,5 3,2 5,5 4,9 9,3
Rörelsemarginal (%) 13% 13% 11% 10% 10%
EBITDA (MSEK) 4,4 3,5 6,8 5,5 12,7

Posted

in

by

Tags: