Delårsrapport för Ortivus AB (publ) perioden april – juni 2021

Ortivus utvecklar framtidens sjukvårdslösningar och etablerar nya strategiska partnerskap

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2021

 • Ortivus har ingått ett strategiskt partnerskap med EMD s.r.o. som är baserade i Slovakien. EMD är en väletablerad leverantör av medicinsk utrustning och digitala lösningar för den prehospitala vården i Slovakien, Tjeckien, Ungern och Polen.
 • Mobimed Unity, de första nyheterna är släppta om vår nyutveckling av en totallösning med utökad funktionalitet, ny mätenhet och därtill Mobimed Pocket – en app för smartphone. Vi skapar ännu bättre funktionalitet för sjukvården.
 • Ortivus har rekryterat Jörgen Petersen som ny Service & Support chef. Jörgen ingår i företagsledningen.

April – juni 2021

 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (6,9) MSEK.
 • Bruttomarginalen steg till 48,9 (28,5) % under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 (40,2) MSEK. Omsättningen under det andra kvartalet 2020 utgjordes till stor del av engångsleveranser till kunder i UK. Detta gör att perioderna ej är direkt jämförbara.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 0,4 (5,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 (0,15) SEK.

Jan – juni 2021

 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 (7,9) MSEK
 • Bruttomarginalen steg till 49,5 (33,8) % under det första halvåret jämfört med 2020.
 • Nettoomsättningen uppgick till 47,1 (60,4) MSEK. Under det första halvåret 2020, utgjordes omsättningen till stor del av engångsleveranser, vilket gör att perioderna ej är direkt jämförbara.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 5,5 (8,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,11 (0,18) SEK
Belopp i KSEK apr-jun, 2021 apr-jun, 2020 jan-jun, 2021 jan-jun, 2020 jan-dec, 2020
Nettoomsättning 23,6 40,2 47,1 60,4 107,5
Bruttomarginal, % 48,9% 28,6% 49,5% 33,8% 19,5%
Rörelseresultat 3,2 6,9 4,8 7,9 11,4
Rörelsemarginal, % 13,4% 17,1% 10,4% 13,2% 10,6%
EBITDA 3,5 7,5 5,5 9,4 13,9
This entry was posted in . Bookmark the permalink.