MobiMed Care

Patientsäker vård med hög kvalitet

MobiMed ger vårdgivare inom primärvården verktyg och funktioner för att tillhandahålla bättre patientvård på plats, utan onödiga transporter och sjukhusvistelser. Tillgång till patientjournaler och realtidsövervakning av vitalparametrar är två områden där MobiMed for Care skapar värde för patienterna såväl som vårdgivare.

Elektroniska patientjournaler (ePR)

MobiMed erbjuder många integrationsmöjligheter med andra system, bl.a. sjukhusets elektroniska patientjournaler. Med informationen i den elektroniska patientjournalerna får vårdpersonalen en mer fullständig bild av patientens medicinska historik och profil. Information om tidigare behandlingar, medicinska problem eller allergier kan vara avgörande för behandlingen.

Information om vårdinsatser, medicinering, noteringar och annan information, inklusive data om vitalparametrar, kan sparas i de elektroniska patientjournalerna för framtida användning.

Realtidsövervakning av vitalparametrar

Med MobiMed är det möjligt att läsa av patientens vitalparametrar såsom EKG, saturation och blodtryck i realtid, vilket ger vårdpersonalen en klar bild över patientens hälsotillstånd.

Vitalparametrarna kan dessutom läsas av på distans av läkare eller specialister som befinner sig på annan ort och de kan ge vårdpersonal på plats kvalificerad hjälp i sina beslut om lämpliga vårdinsatser. Med sådant beslutsstöd kan rätt vårdinsatser snabbt sättas in. På så vis blir inte bara vården säkrare och bättre, utan onödiga, ansträngande och kostsamma sjukvårdstransporter och sjukhusbesök kan dessutom i flera fall undvikas.

Beslutsstöd och vägledning

MobiMed har flera funktioner för beslutsstöd och vägledning. Funktioner för triage, beräkning av medicindoseringen samt samarbete med personal på distans via chatt och realtidsaccess till vitalparametrar hjälper personalen på plats att snabbt ge rätt vård.

Informationen hålls säker

I MobiMed är all patientdata säker. Tack vare inloggningar med smarta kort, åtkomsträttigheter via centraliserad administration, krypterad kommunikation och andra funktioner säkerställs att inga obehöriga får tillgång till känsliga patientdata..

Mycket mer…

Det finns många andra moduler och funktioner i MobiMed som hjälper vårdgivare inom primärvården att tillhandahålla patientsäker vård med hög kvalitet. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Effektiva processer

Mycket av MobiMeds funktionalitet som kommer patienterna till nytta hjälper även vårdgivaren att jobba mer effektivt, vilket ger ett bättre resursutnyttjande.

Realitidsövervakning av vitalparametrar som automatiskt lagras i patientjournaler (ePR) och funktioner för att samarbete på distans är bara några av de funktioner som hjälper vårdgivare att jobba mer effektivt.

Anpassa till er sjukvårdsorganisation

MobiMed är moduluppbyggt och anpassas enkelt till en vårdgivares specifika arbetsflöden och processer. MobiMed kan dessutom integreras mot befintliga system, register och befintlig utrustning, t.ex. mätenheter och defibrillatorer. Dessa rika integrationsmöjligheter minskar därmed behovet av nyinvesteringar och det sparar tid på utbildning.

Vårdcentraler och vårdgivare kan välja att starta med de mest relevanta funktionerna i MobiMed och över tiden utveckla systemet. Detta gör avkastningen på investeringen av systemet snabbare, eftersom vårdgivaren och dess personal kan komma igång med MobiMed-systemet inom några veckor, inte månader.

Integration för berikade data och analys

MobiMed Care integrerar med andra system såsom sjukvårdens egna patientjournaler och FASS. Informationen från dessa system kan komplettera och berika primärvårdens egen information i MobiMed och på så vis skapas möjligheter för bättre och mer effektiva vårdinsatser.

De omfattande integrationsmöjligheterna gör det även möjligt att exportera data från MobiMed för vidare analys, vilket kan ge insikter om hur vårdgivaren kan effektivisera sin verksamhet.

Realtidsövervakning för bättre resursutnyttjande

Realtidsövervakningen av vitalparametrar är avgörande för samarbetet med kollegor som befinner sig på annan ort än patienten. Genom att ta del av vitalparametrarna kan läkare och andra sjukvårdsspecialister snabbt bilda sig en uppfattning om patientens tillstånd och ge vårdpersonal på plats ett mer kvalificerat stöd. Det ger inte bara bättre vård, utan specialistkompetens kan utnyttjas mer effektivt.

Vitalparametrarna kan automatiskt föras över till patientjournalen (ePR), vilket förenklar och höjer kvaliteten på dokumentationen.

Funktioner och egenskaper

MobiMed for Care har många funktioner och engenskaper som underlättar för vårdgivare och primärvårdspersonal att ge vård med högre kvalitet och effektivitet. Några av dessa funktioner listas nedan.

Justerbara larmnivåer

Mätenheten för vitalparametrar har justerbara larmnivåer. Det gör det enkelt att upptäcka avvikande parametrar och att snabbt sätta in korrigerande åtgärder.

Tål att användas

Ortivus patientenheter är IP65-klassade, har falltestats och är stryktåliga nog för att klara av de miljöer de används i.

Patientsäker

I de fall en patientenhet skulle försvinna eller bli stulen kan den låsas och raderas från distans. Patientdata hålls säker tack vare centralt styrda åtkomsträttigheter, säkra inloggningar med mera.

Integrationsmotor

MobiMed Care kan enkelt integreras med andra system genom den unika integrationsmotorn och dess omfattande API:er.

Verifiera elektroder

MobiMed har inbyggda funktioner för testning och verifiering av elektrodens signalstyrka, vilket bidrar till att säkerställa god signalkvalitet.

Central hantering av checklistor

Checklistor hanteras centralt och distribueras ut till MobiMed-användarna, så till att alla har samma och den senaste informationen.

Relaterade produkter

MobiMed for Care är en mjukvaruplattform som använder arbetsstationer, servrar och andra tjänster. Vårdgivarens personal använder en patientenhet laddad med MobiMed. De kan också använda Ortivus M531 mätenhet eller andra mätinstrument från tredje part för att övervaka vitalparametrar.

Ortivus MobiMed Screendump

Ortivus MobiMed mjukvara

Ortivus MobiMed är en omfattande, moduluppbyggd mjukvara för elektroniska patientjournaler (ePR) och realtidsövervakning av vitalparametrar. Mjukvaran har flera funktioner som hjälper vårdgivare att tillhandahålla bättre, snabbare och mer effektiv hälsovård.

Ortivus PM-1 Patient Unit

Ortivus PM1-1 och PG1-1 patientenheter

Använd Ortivus MobiMed på någon av patientenheterna PM1-1 eller PG1-1. Bägge är ruggade pekdatorer som fungerar utmärkt tillsammans med Ortivus portabla mätenhet M531. Patientenheterna kan användas för att övervaka vitalparametrar och EKG och integrerar sömlöst med patientjournalen (ePR).

Ortivus M531 Portable Measuring Unit

Ortivus M531 portabel mätenhet för vitalparametrar

Ortivus M531 är en lätt, portabel mätenhet för EKG, SpO2, NIBP, EtCO2 och andningsfrekvens. Läs mer om mätenheten här.

Ortivus CS-1 Carrying System

Ortivus CS-1 bärsystem

Ortivus CS-1 är ett komplett bärsystem för patientenheten Ortivus PM1-1, mätenheten M531, sensorer och kablar. Märk: bärsystemet är ännu inte tillgängligt för leverans. Läs mer om bärsystemet här.