Pressmeddelanden

Tidigare kallelse har felaktigheter i dagordningens numrering varför den härmed ersätts med en korrigerad numrering.
Läs mer
______________________________________________________________________
Läs mer
Ortivus AB publicerar årsredovisningen för 2021: - Ortivus etablerar sig på nya marknader och driftsätter
Läs mer
Ortivus har, som tidigare meddelats, tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes
Läs mer
Ortivus har rekryterat Viveka Hiort av Ornäs som ny Chief Financial Officer och som medlem
Läs mer
Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes ambulansverksamhet. Kontraktet gäller
Läs mer
Ortivus etablerar sig på nya marknader
Läs mer
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2022
Läs mer
Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av halvautomatiska och manuella defibrillatorer till Region Jönköpings
Läs mer
Två ledande leverantörer inom e-hälsa bildar ett strategiskt partnerskap för Australien och Nya Zeeland för
Läs mer

Prenumerera på finansiell information