Delårsrapport för Ortivus AB (publ) för perioden januari – september 2019
ORTIVUS BYGGER ORDERSTOCK FÖR FRAMTIDA LEVERANSER
Läs mer
Ortivus valberedning inför årsstämman 2020 utsedd
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2020
Läs mer
Ortivus har fått en order att utrusta SCAS nya ambulanser med hårdvara till MobiMed Journal
Brittiska South Central Ambulance Service, SCAS, har beställt 54 surfplattor, s.k. Windows tablets, av Ortivus.
Läs mer
ORTIVUS SKRIVER AVTAL MED ST ENGINEERING FÖR MOBIMED TILL SINGAPORE
Ortivus fortsätter sin internationella expansion och levererar nu, genom den egna programvaran MobiMed, ökat värde
Läs mer
ORTIVUS TILLDELAS ETT KONTRAKT OM £8,5 M GÄLLANDE LEVERANS AV AMBULANSJOURNAL TILL SOUTH WESTERN AMBULANCE TRUST (SWAST) I ENGLAND
Ortivus har av South West Ambulance Service Trust (SWAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av
Läs mer
Delårsrapport för Ortivus AB (publ) för perioden januari – juni 2019
APRIL – JUNI 2019 Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (12,3) MSEK. Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick
Läs mer
Ortivus avtal med Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust om ambulansjournaler nu undertecknat
Ortivus har, som tidigare meddelats (22 mars 2019), tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed
Läs mer
Ökning av aktiekapitalet i juli 2019 Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Läs mer
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Läs mer
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Läs mer
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Läs mer
Rättelse: ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Felaktig rubriksättning ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL
Läs mer