Rättelse: Det pressmeddelande Ortivus distribuerade kl. 08.00 idag, den 10 november 2020, ”Ortivus valberedning inför
Läs mer
Ortivus kundleveranser fortsätter i högt tempo trots Covid-19
Läs mer
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2021
Läs mer
Produktion, reparation samt lagerhantering av Ortivus egenutvecklade produkt Mobimed Monitorering hanteras idag av Inission i
Läs mer
Ortivus har framgångsrikt genomfört stora leveranser till våra engelska kunder under kvartalet
Läs mer
Intäkterna för Ortivus uppgick under perioden preliminärt till 40,2 miljoner kronor, jämfört med 11,8 miljoner
Läs mer
Ortivus AB och SCHILLER AG har beslutat om samarbete genom ett distributörsavtal för den nordiska
Läs mer
Ortivus har rekryterat Fredrik Hovbäck som ny Chief Financial Officer samt som medlem i Ortivus
Läs mer
Ortivus AB och TechTrade International AB har signerat ett avtal i syfte att tillsammans kunna
Läs mer
Ortivus VD Reidar Gårdebäck har genom sitt helägda bolag ReGarde AB köpt 250 000 B-aktier
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 4 maj 2020 i Danderyd. Här
Läs mer
Lars Höst tillträdde som CFO för Ortivus AB i maj 2017. Under perioden augusti 2018
Läs mer