Delårsrapport för Ortivus AB (publ) för perioden januari – juni 2019
APRIL – JUNI 2019 Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (12,3) MSEK. Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick
Läs mer
Ortivus avtal med Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust om ambulansjournaler nu undertecknat
Ortivus har, som tidigare meddelats (22 mars 2019), tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed
Läs mer
Ökning av aktiekapitalet i juli 2019 Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Läs mer
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Läs mer
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Läs mer
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Läs mer
Rättelse: ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Felaktig rubriksättning ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL
Läs mer
PRESSMEDDELANDE, Danderyd, 10 juli, 2019
ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Läs mer
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Läs mer
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Läs mer
Reidar Gårdebäck utsedd till ny vd för Ortivus
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Läs mer
Reidar Gårdebäck utsedd till ny vd för Ortivus
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Läs mer