Ortivus har framgångsrikt genomfört stora leveranser till våra engelska kunder under kvartalet
Läs mer
Intäkterna för Ortivus uppgick under perioden preliminärt till 40,2 miljoner kronor, jämfört med 11,8 miljoner
Läs mer
Ortivus AB och SCHILLER AG har beslutat om samarbete genom ett distributörsavtal för den nordiska
Läs mer
Ortivus har rekryterat Fredrik Hovbäck som ny Chief Financial Officer samt som medlem i Ortivus
Läs mer
Ortivus AB och TechTrade International AB har signerat ett avtal i syfte att tillsammans kunna
Läs mer
Ortivus VD Reidar Gårdebäck har genom sitt helägda bolag ReGarde AB köpt 250 000 B-aktier
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 4 maj 2020 i Danderyd. Här
Läs mer
Lars Höst tillträdde som CFO för Ortivus AB i maj 2017. Under perioden augusti 2018
Läs mer
Omsättningsökning på 74% jämfört med föregående års första kvartal
Läs mer
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i januari ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020
Läs mer
Efter ett lyckat projekt mellan region Jämtland-Härjedalen och Krokoms kommun har nya arbetssätt för att
Läs mer