Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 4 maj 2020
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020
Läs mer
Region Jämtland-Härjedalen utökar sin satsning avseende digital distansvård inom hemsjukvården
Efter ett lyckat projekt mellan region Jämtland-Härjedalen och Krokoms kommun har nya arbetssätt för att
Läs mer
Ortivus årsredovisning 2019 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se
Läs mer
KONTRAKT MED SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE TRUST (SWAST) ÄR NU UNDERTECKNAT
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i höstas ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till
Läs mer
Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2019 samt perioden januari – december 2019 för Ortivus AB (publ)
ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA AKUTVÅRDSMARKNADEN
Läs mer
FINANSIELL KALENDER ORTIVUS AB (publ)
Ortivus förändrar tidigare kommunicerade rapporteringsdagar
Läs mer
Ortivus och Carmenta Public Safety AB tecknar ömsesidigt distributörsavtal
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB förstärker sitt samarbete genom att teckna ett ömsesidigt
Läs mer
ORTIVUS TILLDELAS KONTRAKT MOTSVARANDE £4,7 M GÄLLANDE LEVERANS AV AMBULANSJOURNAL TILL SOUTH CENTRAL AMBULANCE SERVICE TRUST I ENGLAND
Ortivus har av South Central Ambulance Service Trust (SCAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av
Läs mer
Delårsrapport för Ortivus AB (publ) för perioden januari – september 2019
ORTIVUS BYGGER ORDERSTOCK FÖR FRAMTIDA LEVERANSER
Läs mer
Ortivus valberedning inför årsstämman 2020 utsedd
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2020
Läs mer
Ortivus har fått en order att utrusta SCAS nya ambulanser med hårdvara till MobiMed Journal
Brittiska South Central Ambulance Service, SCAS, har beställt 54 surfplattor, s.k. Windows tablets, av Ortivus.
Läs mer
ORTIVUS SKRIVER AVTAL MED ST ENGINEERING FÖR MOBIMED TILL SINGAPORE
Ortivus fortsätter sin internationella expansion och levererar nu, genom den egna programvaran MobiMed, ökat värde
Läs mer