Ortivus AB och SCHILLER AG har beslutat om samarbete genom ett distributörsavtal för den nordiska
Läs mer
Ortivus har rekryterat Fredrik Hovbäck som ny Chief Financial Officer samt som medlem i Ortivus
Läs mer
Ortivus AB och TechTrade International AB har signerat ett avtal i syfte att tillsammans kunna
Läs mer
Ortivus VD Reidar Gårdebäck har genom sitt helägda bolag ReGarde AB köpt 250 000 B-aktier
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 4 maj 2020 i Danderyd. Här
Läs mer
Lars Höst tillträdde som CFO för Ortivus AB i maj 2017. Under perioden augusti 2018
Läs mer
Omsättningsökning på 74% jämfört med föregående års första kvartal
Läs mer
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i januari ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020
Läs mer
Efter ett lyckat projekt mellan region Jämtland-Härjedalen och Krokoms kommun har nya arbetssätt för att
Läs mer
Ortivus AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se
Läs mer
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i höstas ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till
Läs mer