Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Read more.
Rättelse: ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Felaktig rubriksättning ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL
Read more.
PRESSMEDDELANDE, Danderyd, 10 juli, 2019
ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE Ortivus
Read more.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Reidar Gårdebäck utsedd till ny vd för Ortivus
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Read more.
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556259-1205 Ortivus
Read more.
Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK
Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om
Read more.
Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more.
Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Ortivus AB (publ)
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick
Read more.
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under april 2019
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more.
KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more.