Pressmeddelanden

Ortivus är glada att meddela att företaget ingår ett strategiskt distributionspartnerskap med EMD s.r.o. som
Läs mer
Ortivus har rekryterat Jörgen Petersen som ny Service & Support manager samt som medlem i
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Här följer ett
Läs mer
Ortivus växer och knyter ytterligare distributörer till sig. Det operativa kassaflödet förbättrades till 5,1 MSEK
Läs mer
Ortivus AB presenterar årsredovisningen för 2020, ett år av stark tillväxt och fördubblad omsättning trots
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
Läs mer
Nytt datum för offentliggörande av Ortivus AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är den 13:e april
Läs mer
För att möta det stigande intresset för Ortivus lösningar i Italien, har Ortivus bestämt att
Läs mer
Ortivus - ett eHälsobolag i tiden
Läs mer
Ortivus AB och OsatuS. Coop / Bexencardio har beslutat om samarbete genom ett exklusivt distributöravtal
Läs mer
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, den 10 december ett kontrakt för leverans av utrustning till
Läs mer
Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Jönköpings ambulansverksamhet. Kontraktet gäller
Läs mer