Investerare och Media

Ta del av våra senaste pressmeddelanden, årsredovisningar och material från årsstämmor.

För att möta ökade patientvolymer och ekonomiska krav går fler vårdorganisationer i allt högre utsträckning över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att information om patienter och behandlingar kan delas i realtid mellan olika vårdgivare. Utvecklingen inom detta segment för e-hälsa går framåt och förväntas att accelerera inom kommande år. Ortivus är väl positionerat för att kapitalisera på denna utveckling.
Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.
KortnamnISINAntalAntal Röster/aktieTotalt antal röster
A-aktieORTI ASE00001889301 662 6821016 626 820
B-aktieORTI BSE000012308542 644 786142 644 786
Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.  

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.  

10 största aktieägarna per 30 september 2020

Antal aktierAndel av kapital
PONDERUS INVEST ABSerie A
Serie B
Tot
13 177
10 360 762
10 373 939
23,4%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING ABSerie A
Serie B
Tot
33 593
3 955 703
3 989 296

9,0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSIONSerie A
Serie B
Tot
54 299
3 711 161
3 765 460
8,5%
PETTERSSON, RUNESerie B2 802 620
6,3%
FRAIM, ING-MARIESerie B1 974 087
4,4%
RASPART FÖRVALTNING ABSerie B1 850 418
4,2%
ADOLFSSON, PÄR-OLASerie B1 597 963
3,6%
SELIGSON & CO PHOENIX FUNDSerie B1 554 795
3,5%
ERIKSSON, NILS-ARNESerie B1 550 625
3,5%
GAGAB ABSerie B824 659
1,9%
Summa 10 största ägare av kapital
68,3%
 
           

Prenumerera på finansiell information 

 • Årstämma 2021: 5/5 2021 kl 16:30-18:30
 • Delårsrapport Q2 2020: 21/8 2020 kl 08.30
 • Delårsrapport Q3 2020: 10/11 2020 kl 08:30
 • Bokslutskommuniké Q4 2020: 16/2 2021 kl 08.30
 • Delårsrapport Q1 2021: 27/4 2021 kl 08.30
Tidigare årsstämmor
Som tidigare rapporterats tecknade Ortivus AB i december 2022 ett Letter of Intent med teknikbolaget
Läs mer
Vi är mycket glada att kunna meddela att den estniska sjukförsäkringsfonden Haigekassa har beslutat att
Läs mer
Ortivus AB har tecknat ett Letter of Intent med teknikbolaget H&E Solutions AB. Ortivus avser
Läs mer
Medicinteknik och eHälsoföretaget Ortivus bjuder in analytiker, investerare och press till en webcast om bolagets
Läs mer
Ortivus har erhållit en order från Jersey Ambulance Service gällande leverans av MobiMed ePR till
Läs mer
Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av prehospital patientjournal, ärendehantering och navigation till Region
Läs mer
Ortivus fortsätter att ta marknadsandelar och komponentbrist påverkar leveranser
Läs mer
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2023
Läs mer
Alla pressmeddelanden
Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat om att genomföra en till 100 % säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor. Styrelsens beslut är villkorat av den kommande extra bolagsstämmans godkännande, vilken stämma kommer att hållas den 18 februari 2019. Den föreslagna förträdesemissionen avser att förbättra Bolagets finansiella ställning samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet.
 1. Fullmaktsblankett
 2. Styrelseprotokoll
 3. Redogörelse av styrelsen enligt ABL 13-6
 4. Kallelse
 5. Revisorsyttrande
 6. Protokoll extra bolagsstämma i Ortivus
Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. Ladda ner prospektet ”Ortivus-AB-(publ)_Prospekt-avseende-upptagande-till-handel-av-nyemitterade-aktier_2019-07-10” här.