Category Archives: Uncategorized

Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017

Ortivus delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017 kl [...]

Nytt datum med modifierat förslag till beslut om företrädesemission i Ortivus AB som ska förstärka bolagets egna kapital med ca 22,8 miljoner kronor

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har bl.a. mot bakgrund av den senaste [...]

South Western Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

South Western Ambulance Service Foundation Trust har idag meddelat att de avser använda möjligheten att [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 [...]

Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå den kommande årsstämman [...]