Anmälan till Ortivus webcast den 15 december 2022

Varmt välkommen att närvara vid Ortivus webcast den 15 december!

Reidar Gårdebäck, Ortivus vd, samt Viveka Hiort af Ornäs, Ortivus CFO kommer att presentera bolagets nuvarande status och senaste framgångar. De kommer även att besvara efterföljande frågor.

Presentation/webcasten äger rum den 15 december mellan kl. 09:00 och 09:45.

Presentationen hålls på svenska.

Anmäl dig!