Västra Götaland kvalitetssäkrar hjärtsjukvården med Hjärtjournalen

Hjärtjournalen är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten på hjärtavdelningen, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl regionala som nationella riktlinjer. Lösningen underlättar och automatiserar också rapporteringen till nationella kvalitetsregister.

­– Med hjärtjournalen kommer såväl kvaliteten som patientsäkerheten att öka i behandlingen av hjärtsjuka patienter i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Andersson (FP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Upphandlingen innehåller ett unikt innovativt samarbete mellan leverantör och beställare då det gäller vidareutveckling av systemet. Upplägget säkerställer att Västra Götalandsregionen har ett ständigt aktuellt och anpassat IT-stöd för sin hjärtsjukvård. Detta ger kraftigt förbättrade möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, samt att fastställda riktlinjer följs. Sammantaget innebär detta bättre vårdresultat, ökad kvalitet och bättre resursutnyttjande.

– Det här ger goda möjligheter att förbättra hjärtsjukvården i Västra Götalandsregionen, och ökar följsamheten till nationella riktlinjer. Det ger en jämlikare vård och är till nytta för hjärtsjuka patienter. Vi har goda erfarenheter av införandet av Hjärtjournalen i Borås, och nu ska detta införas i hela regionen, kommenterar Jarl Torgerson, regionläkare, Västra Götalandsregion.

– I framtiden kan systemet även användas för andra diagnosgrupper än hjärtpatienter, tillägger Tony Holm, Utvecklingsledare, Strategisk utvecklingsenhet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Göteborg.

Avtalsperioden löper under 4 år med möjlighet för Västra Götalandsregionen att förlänga. Totalt pris för avtalstiden är 20 MSEK.

Hjärtjournalen levereras av Ortivus AB med Domitor Consulting AB som underleverantör.


För ytterligare information kontakta:

Jan B Andersson, VD, tel.
+46 (0)705 29 47 41

eller se ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar