Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt.

Laurent Leksell har avböjt omval men kommer att kvarstå som rådgivare till bolaget.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.