VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2010

I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2009 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus årsstämma 2010.

Valberedningens ledamöter:
– Laurent Leksell
– Peter Edwall
– Ragnhild Wiborg, Consepio
– Jonas Fredriksson, Neqst
– Jon Risfelt, styrelsens ordförande, sammankallande

Aktieägare som önskar lämna förslag på punkter till årsstämman kan vända sig till styrelsens ordförande Jon Risfelt, på telefon 0734-34 33 32, eller till annan medlem i valberedningen.

För ytterligare information:
Jon Risfelt, Styrelseordförande, Ortivus, mobil +46 734 34 33 32