Pressmeddelande från Ortivus valberedning

Ortivus valberedning, som representerar ca 49 % av rösterna i bolaget, föreslår årsstämman att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Jack Forsgren har meddelat att han ej står till förfogande för omval.
Valberedningen föreslår omval av Akbar Seddigh, Laurent Leksell, Lennart Ribohn, Anna Söderblom och Jan Würtz.

Till nya ledamöter föreslår valberedningen inval av Jon Risfelt och Pontus Lesse.
Vidare föreslås att Akbar Seddigh utses till styrelsens ordförande.

Ortivus ABs årsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2007.