Ortivus utvald leverantör till ett av världens största IT-projekt inom sjukvård

Fujitsu Services har utsett Ortivus som ”Preferred Supplier” (förstahandval av leverantör) av ambulansapplikationer till en av landets fem sjukvårdregioner. Leveransen sker inom ramarna för Storbritanniens och dess statliga organisation National Health Services stora IT-satsning Connecting for Health. Arbetet med att utforma avtalets återstående kommersiella och ekonomiska villkor fortskrider under en period framöver.

Avtalet innebär att Ortivus under en nioårsperiod kommer att förse Fujitsu med mjukvara för elektroniska patientjournaler till cirka 800 ambulanser: MobiMed Electronic Patient Record (ePR

MobiMed ePR gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt dokumentera patientdata och observationer såväl före som under behandling, vid upphämtning och/eller under ambulansfärd. Relevant patientdata överförs till Fujitsus regionala datacentral via ett trådlöst nätverk, där den görs tillgänglig för sjukhusens akutmottagningar och specialistmottagningar. Informationen integreras också med övriga system på sjukhuset, vilket bidrar till smidigare processer, ökad tillgänglighet och förbättrad patientvård.

MobiMed-system används idag i Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Italien och installationer kommer även att genomföras i Kanada under kvartal 2 i år.

Det primära syftet med Connecting for Health-projektet är att integrera sjukvårdens IT-system så att alla berörda parter inom sjukvården kan få tillgång till patientinformation när den behövs, oberoende av plats och tidpunkt. Den nya IT-infrastrukturen kommer att sammanlänka över 100 000 läkare, 380 000 sjuksköterskor och 50 000 andra aktörer inom sjukvården såsom ambulanspersonal och andra personer involverade i de pre-hospitala processerna. Med en estimerad budget på ca 6,2 miljarder GBP är detta sannolikt världens största pågående Healthcare IT-projekt.

”Ett transparent informationsflöde och integrerbara system är betydande framgångs-faktorer inom Healthcare IT. Dessa faktorer utgör även en väsentlig del av Ortivus övergripande lösningar och produktstrategi. Att vara delaktig i ett så angeläget projekt som Connecting for Health kommer att öppna upp möjligheter på nya marknader i Europa där liknande program är under utveckling.”, säger Mikael Strindlund, VD för Ortivus AB.

För mer information:
Mikael Strindlund, telefon: 0702-69 53 03
e-mail: mikael.strindlund@ortivus.com

Se även: ortivusflytt19.wpengine.com