Ortivus utrustar norska ambulanser med MobiMed

Helse Midt RHF, en av Norges fem sjukvårdsregioner, har i ett tilldelningsbeslut meddelat att de avser att ingå avtal med Ortivus norska partner Locus.

Avtalet gäller installationer av Ortivus MobiMed-system i regionens samtliga ambulanser. MobiMed är ett kliniskt beslutsstödssystem som underlättar kommunikationen mellan ambulans och sjukhus. Vitala patientdata skickas kontinuerligt till sjukhusen som därmed bättre kan förbereda patientens vård. Systemet möjliggör även att diagnos och behandling kan utföras direkt i ambu-lansen. MobiMed systemet är redan i dag i bruk i ambulanser i Norge men det här är den första ordern som täcker in en hel region och omfattar ca 100 ambulanser.

”Vi är väldigt glada över förtroendet Helse Midt RHF har gett oss. Det är en strategiskt viktig affär för oss som stärker Ortivus position ytterligare på den nordiska marknaden. Det är också ett steg i att ytterligare förbättra vården för patienterna och samtidigt uppnå en effektivisering av sjukvårdprocessen och vi är mycket stolta över att kunna bidra i denna utveckling”, säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningsdirektör på Ortivus.

För ytterligare information:
Rain Eriksoo, telefon: 08-446 45 11, mobil: 070-583 34 43
E-post: rain.eriksoo@ortivus.se

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com