Ortivus reviderar prognos för fjärde kvartalet 2006

Ortivus tidigare prognos om positivt resultat för det fjärde kvartalet (exklusive omstruktureringskostnader) kommer inte att infrias. Försäljningsutfallet för det fjärde kvartalet var lägre än väntat, huvudsakligen på grund av att ett flertal leveranser har förskjutits över årsskiftet.

Utvecklingen av CoroNet har krävt större resurser än planerat. Satsningarna på MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) fortgår, inte minst inom ramen för det stora nationella projektet i Storbritannien vilket dock är försenat och förväntas ge intäkter först 2007.

Sammantaget kommer rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för det tyska dotterbolaget att vara betydligt sämre än för 2005.

Den tidigare kommunicerade omstruktureringen av det tyska dotterbolaget går enligt plan och avslutas under första kvartalet 2007. De förändrade marknadsförutsättningarna i Tyskland gör dock att en större nedskrivning av det bokförda värdet kommer att belasta resultatet för 2006.

Bolaget kommer mot bakgrund av den rådande marknadssituationen att från och med 2006 ytterligare skärpa tillämpningen av regelverket avseende aktivering av immateriella tillgångar såväl som skattemässiga förlustavdrag.

Ortivus presenterar bokslutskommunikén för det fjärde kvartalet 2006 den 23 februari 2007.

Danderyd, 2 februari 2007
Ortivus AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, verkställande direktör, telefon: 08-446 4503, mobil 070-269 53 03, E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com
Per Bourn, ekonomidirektör, telefon: 08-446 4502, mobil 0733-33 99 90, E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com