Ortivus justerar vinstprognos

Ortivus justerar vinstprognos

Det svenska medicintekniska företaget Ortivus AB, noterat på OM
Stockholmsbörsens
O-lista, nedjusterar vinstprognosen ca 15% för verksamhetsåret 2003
efter svagare resultat under fjärde kvartalet än förväntat från det
amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. Samtidigt
genomförs en engångsnedskrivning inom Biosaca.

Ortivus dotterbolag Sweet Computer Services, Inc. i USA har under året
förberett lanseringen av Utlarmningssytemet från det nyligen förvärvade
AVeL-TECH, vilket medför något högre kostnader och därmed något lägre
rörelseresultat än förväntat. Förvärvet av AVeL-TECH var planerat till
början av 2003 men slutfördes först i slutet av november. Lansering av
Utlarmningssystemet är därmed försenad och påbörjas under 2004. Det
medför att resultatet för 2003 kommer att bli något lägre på grund av
kostnader för marknadsförberedelser.

Den nordamerikanska verksamheten kommer under 2004 att svara för mer än
hälften av Ortivus intäkter.

Ortivus tidigare bedömning av ett koncernresultat efter finansiella
poster exkl. jämförelsestörande poster för verksamhetsåret 2003 i nivå
med 2002 (33,5 MSEK), bedöms nu bli ca 15% lägre och i storleksordningen
28 MSEK. vilket ger en vinst per aktie 1,41 SEK.

– Förvärvet av AVeL-TECHs Utlarmningssystem kompletterar Sweets
fakturerings- och journalsystem vilket ger Ortivus möjligheter att
leverera kompletta lösningar till kunder på den nordamerikanska
marknaden. Vi räknar därmed under 2004 nå betydligt högre försäljning på
den nordamerikanska marknaden, säger Claes Stenlander, VD för Ortivus.

Ortivus prioriterar rörelsegrenarna Distanssjukvård och Kardiologi och
därför genomförs en engångsnedskrivning av immateriella tillgångar och
lager inom Biosaca. Det innebär en kostnadsbelastning om ca 12 MSEK
vilket kommer att redovisas som en jämförelsestörande post och påverka
resultatet för 2003 med motsvarande belopp. Nedskrivningen påverkar
vinsten per aktie negativt med 0,87 SEK.

För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01
alt. mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus AB är noterat
på OM Stockholsmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med
dotterbolag i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01120/wkr0002.pdf