Ortivus har fått sin första kommersiella beställning i USA

Ortivus har fått sin första kommersiella beställning i USA

Ortivus, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har fått sin första
kommersiella beställning i USA av företagets patientinformationssystem
Mobimed. Beställningen kommer från CERMUSA, en organisation som utvecklar
lösningar för att erbjuda medicinsk behandling i geografiskt avlägsna
områden med hjälp av modern teknologi. Beställningen avser ett komplett
Mobimed-system med option om kontinuerlig uppgradering.

CERMUSA, som betyder Center for Excellence for Remote and Medically Under-
Served Areas, har med framgång under en tid testat Ortivus Mobimed-system.
CERMUSA kommer nu att använda Mobimed-systemet till att tillhandahålla
medicinsk behandling i geografiskt avlägsna områden. Denna installation
avser västra Pennsylvania. Delstaten har stort behov av system som stödjer
sjukvård och behandling i områden med stora geografiska avstånd mellan
patienterna och sjukhusen. Vidare stöder Mobimed de olika
telekommunikationssystem som existerar på den Amerikanska marknaden vilket
är avgörande i Pennsylvania då delstaten saknar ett standardiserat
kommunikationssystem inom sjukvården.

Vid upphandlingen har Ortivus samarbetat med American Medical Development,
AMD, som är det ledande och en av världens största distributörer av
telemedicinsk utrustning.

Beställningen öppnar möjligheter för Ortivus marknadsföring inom andra
delstater med likartade förutsättningar, dvs med stora geografiska områden
med sjukhus som skall täcka stora upptagningsområden och som har ett
flertal olika telesystem.

För närvarande pågår i USA ytterligare långtgående förhandlingar med olika
sjukvårdsorganisationer och sjukhus avseende Mobimed-systemet.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00
Akbar Seddigh, verkställande direktör Ortivus US, Inc., tel. 08-446 45 00

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicintekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och
komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på
sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är patient-informatik
och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys
och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra
neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom
dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA.
1999 var omsättningen 73 miljoner kronor mot 42 miljoner året innan.
Antalet anställda är ca 60 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/02/20001102BIT00820/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/02/20001102BIT00820/bit0002.pdf