Ortivus förhandlar om förlängt och utökat samarbete med Agilent Technologies

Ortivus för parallella förhandlingar med Agilent Technologies dels om en förlängning av befintligt marknadsavtal dels om ett nytt brett industriellt samarbete. Marknadsavtalet gäller Agilents globala ensamrätt att sälja Ortivus MIDA-system för hjärtövervakning. Förhandlingarna om det industriella samarbetet syftar till att integrera Ortivus teknologi och system i flera av Agilents övriga produkter.

Agilent Technologies (*) har fyra divisioner inom den medicintekniska sektorn.Samarbetet har tidigare berört patientövervakningsdivisionen. Pågående diskussioner om det industriella samarbetet omfattar nu även de övriga divisionerna.

En förlängning av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Samtidigt innebär ett avtal om ett bredare industriellt samarbete en stor potential för framtida system och produkter. Genom samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer.

I avtalen kommer en garanterad minimiersättning till Ortivus att ingå vilken är större än vad det föregående marknadsavtalet med Hewlett-Packard gav. Förhandlingarna avser för båda avtalen en femårsperiod och kommer att slutförhandlas tillsammans.

Bakgrund
Ortivus inledde i början av året förhandlingar med Agilent Technologies (f.d. Hewlett-Packard, HP) dels för att finna lösningar på frågan avseende kompensation till Ortivus för uteblivna intäkter pga. förseningar av lanseringen av gemensamma produkter och dels förlängning av det femåriga samarbetsavtalet som ursprungligen ingåtts 1995 med HP. Redan i de inledande förhandlingarna mellan bolagen framkom att det fanns potential och starka önskemål för ett betydligt bredare samarbete än vad det tidigare avtalet inneburit. Därför övergick förhandlingarna så småningom till att gälla två olika avtal. Det ena avser förlängningen av det tidigare ingångna marknadsavtalet att applicera och sälja Ortivus MIDA-system i Agilents övervakningsprodukter. Det andra avser ett avtal som skall fastställa ramarna för ett utökat och långtgående industriellt samarbete.

För ytterligare information kontakta
Akbar Seddigh, arbetande vice styrelseordförande, tel. 08-446 45 00
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för medicinsk informatik och beslutsstöd inom områdena akut hjärtsjukdom och pre-hospital sjukvård, samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd.

Ortivus är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

(*) 1999 inledde Hewlett-Packard en strategisk omorganisering som gav två fristående företag. Dator- och bildverksamheten behöll namnet HP, medan mätverksamheterna, med bl a den hälso- och medicintekniska verksamheten,
bildade ett nytt företag, Agilent Technologies.

————————————————————
Denna information skickades av BIThttp://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00160/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00160/bit0002.pdf