Ortivus får sin första order i det brittiska Connecting for Health-projektet

Som Ortivus kommunicerade via ett pressmeddelande den 3 maj 2006 är Ortivus Fujitsu Services ”Preferred Supplier” (förstahandsval av leverantör) av ambulansjournaler till en av landets fem sjukvårdregioner. Uppskattningsvis kommer 800 ambulanser och 400 akutbilar att utrustas med MobiMed-systemet. Projektet är en del av National Health Services (NHS) omfattande IT-satsning Connecting for Health i Storbritannien.

“Vi är väldigt stolta över att vara delaktiga i detta omfattande Healthcare IT-projekt. Det är också glädjande att notera att det finns en stor merförsäljningspotential på den brittiska marknaden, dels för PC-hårdvara, dels för vår telemetrilösning, MobiMed TeleMedicine.”, säger Mikael Strindlund, VD på Ortivus.

MobiMed ePR gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt dokumentera patientdata och observationer före och under ambulanstransporten. Relevant patientdata överförs till Fujitsus regionala datacentral via ett trådlöst nätverk, där den görs tillgänglig för sjuk-husens akutmottagningar och specialistmottagningar. Patientinformationen kan även integreras med övriga system på sjukhuset, vilket bidrar till smidigare akutsjukvårds-processer och förbättrad patientvård.

Syftet med NHS Connecting for Health-projektet är att integrera sjukvårdens IT-system så att alla berörda parter inom sjukvården kan få tillgång till patientinformation när den behövs, oberoende av plats och tidpunkt. Den nya IT-infrastrukturen kommer att sammanlänka över 100 000 läkare, 380 000 sjuksköterskor och 50 000 andra aktörer inom sjukvården, exempelvis ambulanspersonal och andra personer involverade i de pre-hospitala processerna. Det är sannolikt världens största Healthcare IT-projekt.

För mer information:
Mikael Strindlund, telefon: 08-446 4503
e-mail: förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com