Ortivus expanderar genom förvärv av tyska Medos

Köpeskillingen som erlagts kontant uppgår till cirka 7,6 M€ (70 MSEK). I köpeavtalet ingår överenskommelse om en tilläggsköpeskilling på maximalt 0,7 M€ (6,5 MSEK) om vissa förutsättningar infrias över en treårsperiod. Köpeskillingen har till hälften betalts med likvida medel och till hälften med långfristig finansiering. Till följd av förvärvet sjunker Ortivus-koncernens soliditet från 84% till drygt 70%.

Medos omsättning uppgår till cirka 10 M€ (92 MSEK) med positivt resultat. Bolaget har totalt 63 medarbetare. Ortivus-koncernens resultat före avskrivningar förväntas påverkas positivt med 5-8 MSEK för 2005.

Förvärvet av Medos AG är ett led i Ortivus tillväxtstrategi och ger Ortivus-koncernen direkt närvaro på den tyska marknaden. Medos etablerades 1978 och utvecklar avancerade IT-lösningar för sjukvården, som väl kompletterar Ortivus nuvarande produktportfölj samt ger en direkt tillgång till sjukhusmarknaden.

Medos tillför Ortivus en etablerad och täckande sälj- och serviceorganisation på den tyska marknaden med huvudkontor i Langenselbold utanför Frankfurt och egna försäljningskontor i Dresden, Mönchengladbach, samt Skanderborg i Danmark.

– Jag ser positivt på Ortivus som ny ägare. Kombinationen av Medos och Ortivus produktportföljer säkerställer bolagets framgång och utveckling, säger nuvarande ägaren och grundaren Horst-Dieter Strüter.

– Förvärvet ingår som en del av vår strategiska inriktning att stärka Ortivus position i Europa. Egna marknadsanalyser visar att Ortivus har stor potential i Tyskland. Medos produkter och tjänster inom kliniska verksamhets-, dokumentations- och bildhanteringssystem kompletterar och breddar dessutom Ortivus-koncernens totala erbjudanden, säger Mikael Strindlund, VD för Ortivus.

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 03
alt. mobil: 070-269 53 03 eller E-post: mikael.strindlund@ortivus.se

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com, www.medos.de