Ortivus erhåller order i Nordamerika

Ortivus erhåller order i Nordamerika

Det svenska IT-företaget Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista, har genom det Kanadensiska dotterbolaget Avel-Tech Inc. erhållit
order på den nordamerikanska marknaden till ett värde av 2,3 MUSD (17,5
MSEK). Beställningarna
avser Avel-Techs produkter.

Ortivus dotterbolag Avel-Tech har erhållit beställningar från tre nya
kunder. Beställningarna omfattar kompletta utlarmningssystem, varav den
ena skall installeras på 18 utlarmningsenheter och 125 polisbilar med
ett supportavtal över 5 år.

Avel-Tech förvärvades under november 2003 och gav Ortivuskoncernen
tillgång till ett utlarmningssystem. Därmed erhölls en komplett produkt-
och tjänsteportfölj inom system för ambulanssjukvård, polis och
brandkår. Ortivus produkter innefattar nu utlarmnings-, vitaldata-,
patientjournal- och faktureringssystem. Genom förvärvet av Avel-Tech
förstärktes Ortivus amerikanska dotterbolag Sweet Computer Services
Inc.s marknadsledande position på den nordamerikanska marknaden.

– Det är inte länge sedan vi förvärvade Avel-Tech men redan nu kan vi se
att våra förhoppningar på de förvärvade produkterna och tjänsterna
infrias. Beställningarna är en kvittens på att vårt erbjudande på
marknaden med en komplett produktportfölj är starkt,
säger Claes Stenlander, VD för Ortivus.

För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01
alt. mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.com
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB är ett IT-företag som utvecklar och marknadsför
informationssystem för ambulansverksamhet samt kliniska
beslutsstödssystem. Verksamheten är uppdelad i rörelsegrenarna
Distanssjukvård och Kardiologi. Ortivus AB är noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med dotterbolag
i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00560/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00560/wkr0002.pdf