Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – december 2002

Ortivus AB (publ)
Bokslutskommuniké
Januari – december 2002

*Omsättningen ökade med 18 % till MSEK 179,1
(152,4 föregående år).

* Rörelseresultatet uppgick till MSEK 31,8 (-65,3 varav
jämförelsestörande poster -49,9).

* Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 61,4 varav aktivering
av uppskjuten skatt förbättrat resultatet med MSEK 35,0 (-65,9 varav
jämförelsestörande poster -49,9).

* Vinsten per aktie uppgick till 4,44 kr, varav aktivering av
uppskjuten skatt förbättrat vinsten per aktie med 2,51 kr (-4,80, varav
-3,63 var hänförligt till jämförelsestörande poster).

* Under fjärde kvartalet har beställningar erhållits från
Storbritannien avseende MobiMed till ett värde av cirka Mkr 20,6. Dessa
kommer att levereras under våren 2003.

* Förutsättningarna bedöms finnas att för verksamhetsåret 2003
uppnå ett koncernresultat efter finansiella poster i nivå med utfallet
för 2002.

Delårsrapport för januari-mars publiceras den 7 maj 2003.
Delårsrapport för januari-juni publiceras den 28 augusti 2003.
Delårsrapport för januari-september publiceras den 24 oktober 2003.

Vid frågor står VD Claes Stenlander, 08-446 45 00, 070-663 39 81
(claes.stenlander@ortivus.se) till tjänst.

Ortivus
Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som
övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i
hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd
vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid
utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00900/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikeén
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00900/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikeén