Ortivus AB och et medical devices SpA lanserar CARDIOLINE Coronet – en ny lösning för telemetri, övervakning och rehabilitering av hjärtpatienter

Ortivus AB i Danderyd, Sverige, och et medical devices SpA i Cavereno, Italien, har beslutat sig för att fördjupa och stärka sitt samarbete. Som ett viktigt steg i detta lanserades den nya övervakningslösningen CARDIOLINE Coronet vid en särskild marknadsförings- och säljkonferens arrangerad av et medical. Det presenterade resultatet har utvecklats som svar på trenden mot en större rörlighet för sjukhuspersonalen och den utökade flexibiliteten inom vården. 

Som ett ytterligare naturligt steg i processen undertecknades ett utvidgat samarbetsavtal mellan de båda företagen. Den gemensamma historien inleddes 2007, när et medical började distribuera den ursprungliga Coronetlösningen i Italien och Spanien. Nu fördjupar parterna samarbetet kring tillverkning, marknadsföring och försäljning, med internationellt fokus på konceptet CoroNet. 

Inom ramen för samarbetet kommer parterna att dra stor nytta av varandras unika kompetensområden – för Ortivus gäller detta hälsovårdsteknologi och systemdesign och för et medical internationell försäljning, marknadsföring och distribution. Detta kommer totalt sett att öka de båda företagens affärsmöjligheter. 

Både Ortivus och et medical räknar med att tjäna på den starka trenden mot telemetrilösningar som låter patienten lämna sjukhussängen och röra sig fritt på avdelningen, vilket även ger en rörlighet åt personalen på akutmottagningar och liknande genom mobil, handhållen övervakning. 

Som en del av avtalet kommer båda företagen tillsammans att ansvara för konceptutvecklingen av och kring produktportföljen Ortivus CoroNet. Den första fasen har nu lanserats på de italienska och spanska marknaderna, och kommer att introduceras på ytterligare sex viktiga marknader under de närmaste månaderna. 

Arrangemanget kommer att öka marknaden för CoroNet både i det nuvarande lokalt framgångsrika exklusivare övervakningssegmentet, liksom inom de hittills närmast outforskade mellersta och nedre segmenten. Dessutom kommer det innovativa tillvägagångssättet även att ge tillgång till det växande hjärtrehabiliteringssegmentet. Partnerskapet kommer även att möjliggöra en ytterligare exploatering av Ortivus OBT-teknologi (Ortivus Bluetooth® Telemetry) som en del av et medicals produktlinje.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jan B Andersson, vd, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00, +46 705 294 741
Attilio Castelli, vd, et medical devices SpA, tel +39 02 9505181

eller besök:
https://www.ortivus.com
http://www.etmed.biz

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet. 

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 40 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar. 

et medical är ett företag med utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning inom kardiovaskulära lösningar, som vilo-EKG, träningstest, mobil övervakning och relaterad mjukvara, samt telemedicinapplikationer.  Verksamheten förekommer både inom och utom Europa, med anläggningar i Italien, Spanien och Indien. et medicals lösningar marknadsförs under varumärkena CARDIETTE® och CARDIOLINE®.