Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har kallat till analytikermöte för att redogöra för innebörden av a

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har kallat till
analytikermöte för att redogöra för innebörden av att företaget nyligen
har tecknat två avtal med Agilent Technologies och avser att förvärva
amerikanska mjukvaruföretaget Sweet Computer Services, Inc.

Förlängningen av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt
får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Det industriella
samarbetet syftar dels till att integrera Ortivus teknologi och system i
flera av Agilents övriga produkter, dels till att gemensamt utveckla nya
produkter och systemlösningar. Detta innebär en stor potential för Ortivus
framtid. Genom samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi
och systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter
och med större volymer. Avtalen innehåller garanterade licensersättningar
om minst 32 miljoner US dollar, vilket är betydligt högre än föregående
femårsavtal.

Vid en extra bolagsstämma har styrelsen bemyndigats att nyemittera högst
1.200.000 aktier av serie B i syfte att förvärva amerikanska bolaget Sweet
Computer Services, Inc. ( Sweet ). Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner
US dollar.

Sweet är marknadsledande i USA av administrativa program för
ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett
produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Det vill säga system
som hanterar såväl kliniska data om patientens hälsotillstånd som
administrativa rutiner kring patienten.
Förvärvet tillför dessutom Ortivus en etablerad sälj- och
serviceorganisation som har levererat system och serviceavtal med 1.700
kunder över hela USA. Dessa kunder ingår i målgruppen för Ortivus Mobimed-
system och bereder således vägen för introduktionen av Mobimed-systemet på
den amerikanska marknaden.

Sweet beräknas omsätta ca 40 – 45 miljoner kronor år 2000. Historiskt har
bolaget varit lönsamt. Under år 2000 har bolaget gjort kraftiga
investeringar i framtagande av ett nytt mjukvaruprogram. Dessa
investeringar förväntas ge ett positivt resultat redan nästkommande år.
Sweet beräknar öka sin omsättning år 2001 till ca MSEK 60 och förvärvet
innebär motsvarande ökning för Ortivus omsättning. ./.

För ytterligare information kontakta
Akbar Seddigh, arbetande vice styrelseordförande, tel. 08-446 45 00
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicintekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och
komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på
sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är patient-informatik
och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys
och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra
neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom
dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA.
1999 var omsättningen 73 miljoner kronor mot 42 miljoner året innan.
Antalet anställda är ca 60 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/05/20001205BIT01080/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/05/20001205BIT01080/bit0002.pdf